U Vlasenici, Bratuncu i Srebrenici održane radionice građanskog novinarstva i fotografije

Mediji se ne bave dovoljno temama i pitanjima koja su od interesa za marginalizovane grupe i s’toga je “za mlade  građansko novinarstvo važno, jer omogućava da se njihov glas snažnije čuje.”, ali je veoma bitna i fotografija jer se danas mnogo mladih novinara opedjeljuje  za istraživačko novinarstvo čiji je glavni “alat” upravo fotoaparat.

Read more