Srebrenica: podaci za koronavirus, odluke i zaključci

13.10.2021 Piše: urednik
Srebrenica

Prenosimo vam podtake o epidemiološkoj situaciji u Srebrenici, odlukama i zaključcima Štaba za vanredne situacije.

PREDMET: Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 13.10.2021.godine

 

Uvaženi,

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 13.10.2021.godine je sljedeća:

1. Broj preminulih lica:15,

2. Broj zaraženih lica:4,

3. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

4. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:0,

5. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:9,

6. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:0,

7. Broj izliječenih lica:185,

8. Ukupan broj lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 12.10.2021.godine do 13.10.2021.godine:0,

9. Broj izvršenih kontrola lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 12.10.2021.godine u 12:00 sati do 13.10.2021.godine u 12:00 sati:9,

10. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 12.10.2021.godine do 13.10.2021.godine:9 i,

11. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u

skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 12.10.2021.godine do 13.10.2021.godine:0.

 

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

 

S poštovanjem.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

 

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić

 

PREDMET:Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 13.10.2021.godine

 

Uvaženi,

 

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 13.10.2021.godine sa početkom u 08:30 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći Zaključci:

 

1. Reguliše se rad Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija na području opštine Srebrenica do 01.11.2021.godine,

 

2. Zabranjuju se od 12.10.2021.godine do 01.11.2021.godine sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica i sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica,

 

3. Od 12.10.2021.godine u vremenskom periodu od 06:00 sati do 03:00 sata narednog dana dozvoljavaju se javna okupljanja u grupama većim od 120 lica vezana za takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike na području opštine Srebrenica i uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske. Dozvoljene takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike na području opštine Srebrenica sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske,

 

4. Od 12.10.2021.godine vremenskom periodu od 06:00 sati do 03:00 sata narednog dana dozvoljavaju se javna okupljanja u grupama većim od 120 lica vezana za organizaciju kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala na otvorenom prostoru na području opštine Srebrenica uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske. Dozvoljena organizacija kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala na otvorenom prostoru na području opštine Srebrenica sprovodi se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske,

 

5. Naređuje se od 12.10.2021.godine do 01.11.2021.godine obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, pridržavanje zaštitne mjere fizičkog rastojanja od 2 (dva) metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te pridržavanje Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja na području opštine Srebrenica. Obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

· Djeca mlađa od 7 godina života,

· Lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju i,

· Lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.

6. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od 2 (dva) metra, a u skladu sa uputstvoJavne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

 

7. Naređuje se do 01.11.2021.godine pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima na području opštine Srebrenica da:

· Usluge pružaju zaštićeni maskom,

· Obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

· Obezbjede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

· Pridržavaju se Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju i,

· Odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.

 

8. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica:

· Da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Zaključaka i Odluka koje donosi opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica i,

· Da su u obavezi prijaviti nadležnim organima, na osnovu ličnog ili drugog načina saznanja, svako lice koje se nalazi u kućnoj izolaciji, a pojavi na području Mjesne zajednice, i ne pridržava se pravila o kućnoj izolaciji,

 

9. Ograničava se od 12.10.2021.godine do 01.11.2021.godine rad svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće na području opštine Srebrenica, bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr..) u periodu od 06:00 sati do 24:00 sata,

 

10. Ograničava se od 12.10.2021.godine do 01.11.2021.godine rad priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr..) na području opštine Srebrenica u periodu od 06:00 sati do 24:00 sata,

 

11. Dozvoljava se od 12.10.2021.godine do 01.11.2021.godine rad noćnim klubovima na području opštine Srebrenica u vremenskom periodu od 06:00 sati do 02:00 sata narednog dana uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske,

 

12. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu,

 

13. Subjekti koji pružaju usluge građanima na području opštine Srebrenica dužni su:

· Organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i,

· Na ulazu u objekat postaviti Obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu,

 

14. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa Uputstvom Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske,

 

15. Do 01.11.2021.godine obavezuju se:

Tržnice, trgovački centri, robne kuće kao i ostali prodajni objekti na području opštine Srebrenica da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici), te da upozoravaju korisnike svojih usluga da su u zatvorenom prostoru obavezni da nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od 2 (dva) metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja, te da posebnu pažnju posvete ograničenju broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta,

 

16. Od 12.10.2021.godine do 01.11.2021.godine:

· Od 24:00 sata do 06:00 sati dragstori na području opštine Srebrenica mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje,

 

17. Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

· Na ulazu u službene prostorije ograničiti broj lica koja istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

· Održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje 2 (dva) metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i,

· Omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

 

S poštovanjem.

 

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu i,

2.a/a Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

 

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić

 

PREDMET: Obavještenje, Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj

 

Uvaženi,

 

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica obavještava subjekte sa područja opštine Srebrenica kojima je u prethodnom periodu Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije odobreno obavljanje djelatnosti, da je Republički štab za vanredne situacije na 100.sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije održanoj dana 11.10.2021.godine donio Zaključak br:100-1/21 od 11.10.2021.godine o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj. U skladu sa Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, naređuje se sljedeće:

 

1. Svi subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica dužni su organizovati svoj rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu i,

2. Svi subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske.

 

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica apeluje na sve subjekte koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica da se striktno pridržavaju navedenih Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske.

 

S poštovanjem.

 

 

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

 

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić