Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 08.12.2021.

08.12.2021 Piše: urednik
Srebrenica

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 08.12.2021.godine je sljedeća:

1. Broj preminulih lica:21,

2. Broj zaraženih lica:1,

3. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

4. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:0,

5. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:1,

6. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:0,

7. Broj izliječenih lica:221,

8. Ukupan broj lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 07.12.2021.godine do 08.12.2021.godine:0,

9. Broj izvršenih kontrola lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 07.12.2021.godine u 12:00 sati do 08.12.2021.godine u 12:00 sati:1,

10. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 07.12.2021.godine do 08.12.2021.godine:1 i,

11. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u

skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 07.12.2021.godine do 08.12.2021.godine:0.

 

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

 

S poštovanjem.

                                                                              Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

                                                                                         situacijama na području opštine Srebrenica

 

                                                                                                                Načelnik opštine

                                                                                                                 ______________

                                                                                                                   Mladen Grujičić