Malinari poručuju: 5. novembar rok za objavu i ujednačavanje otkupne cijene

27.10.2022 Piše: urednik

Danas je u prostorijama Udruženja “Vilamet" u Bratuncu održan sastanak proizvođača maline. Zaključci sastanka su da se od otkupljivača traži da izađu sa otkupnom cijenom maline najkasnije do 05.11, pri čemu je minimalni prihvatljivi iznos 8 KM plus PDV i prevoz. U suprotnom, malinari najavljuju masovne proteste.

Malinari