„Zelena dolina“ – Gost: Šemsudin Maljević NVO „Help“

U današnjoj emisiji „Zelena dolina“ ugostili smo gospodina Šemsudina Maljevića iz nevladine organizacije „Help“. Povod njegovog gostovanja na UPSMedia radiju jeste projekat koji će ova organizacija sprovesti u četiri opštine: Bratuncu, Vlasenici, Visokom i Prozor-Rami. Bratunčani će u petak, 17.01.2020. u 11 časova u sali za sastanke u zgradi Doma kulture, imati priliku da čuju sve vezano za ovaj projekat i da popune aplikaciju ako su za isti i zainteresovani.

„U petak ćemo održati dodatno predavanje vezano za grantove koje dodjeljuje NVO „Help“. U pitanju su grantovi od 2000 evra, ali njih ne dajemo korisnicima kao novčano sredstvo, već isključivo preko opreme kao što su: razna mehanizacija, manje mašine, priključci, plastenici i manja stoka, ako je aplikant baš zainteresovan za uzgoj iste.

Prednost u ovom projektu će imati aplikanti lošijeg materijalnog stanja, porodice lošijeg materijalnog stanja sa mnogo djece, porodice i/ili mladi u čijim porodicama ima jedno zaposleno, jednostavno kombinacija više faktora uz dobru poslovnu ideju, odnosno dobar plan koji će ojačati ekonomsku stabilnost korisnika. Broj prijava je neograničen, a broj korisnika koji će dobiti grantove je 20, s tm što je moguće odstupanje od 3 korisnika. Organizacija „Help“ takođe mnogo pomaže uzgajivačima živine i pčelarima „, ističe gospodin Maljević.

Rok za podnošenje prijava je do kraja mjeseca januara, a stručna komisija za selekciju korisnika će na teren izaći krajem mjeseca marta, i u aprilu mjesecu.

Gospodin Maljević napominje da će se istog datuma, 17.01.2020., održati predavanje za sve zainteresovane u Konjević Polju, u osnovnoj školi sa početkom u 13.30 časova.

Piše: A.A.