Zašto nećemo skoro preći preko Bratoljuba

Most Bratoljub most Bratunac-LjubovijaIz Ministarstva saobraćaja i veza kazali su za Klix.ba kako je potpisivanjem Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske 2013. godine započela realizacija projekta izgradnje mosta preko rijeke Drine, na lokaciji Bratunac-Ljubovija i zajedničkog graničnog prelaza s pristupnim putevima.

Navedenim protokolom i Sporazumom o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine, lokacija Bratunac-Ljubovija, između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara BiH definisano je da izgradnju mosta finansira Republika Srbija, izgradnju zajedničkog graničnog prelaza BiH Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a izgradnju pristupnih puteva mostu i graničnom prijelazu Republika Srpska, odnosno Javno preduzeće Putevi Republike Srpske.

Vrijednost izgradnje pristupnih puteva iznosi 800.000 KM, graničnog prelaza 12.000.000 KM, dok vrijednost mosta iznosi 3.500.000 evra.

„Vlada Republike Srpske izvršila je eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje mosta, zajedničkog graničnog prijelaza i pristupnih puteva na teritoriji opštine Bratunac. Izgradnja mosta na lokaciji Bratunac-Ljubovija je završena i u toku su radovi na izgradnji pristupnih saobraćajnica na teritoriji opštine Bratunac“, rekli su iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Dodaju da je Vlada Republike Srpske na 131. sjednici održanoj 29. juna 2017. godine donijela rješenje kojim se daje saglasnost na zaključivanje ugovora između Vlade Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje BiH o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Srpske u korist Uprave za indirektno oporezivanje BiH u svrhu izgradnje objekta zajedničkog graničnog prijelaza u Bratuncu.

„Uzimajući u obzir da se radi o investicionom projektu od posebnog značaja za regionalni ekonomski razvoj, Vlada Republike Srpske ovim Rješenjem dala je i saglasnost da se Uprava za indirektno oporezivanje oslobodi plaćanja mjesečne naknade na ime zakupa, a pravo građenja daje se dok postoji potreba za zajedničkim graničnim prelazom. Istim rješenjem, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić ovlašten je da, u ime Vlade Republike Srpske, potpiše predmetni ugovor“, kazali su iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Ističu da su Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Uprava za indirektno oporezivanje BiH definisali tekstMost Bratunac-Ljubovija Bratoljub ugovora. Za potpisivanje ovog ugovora neophodno je pribavljanje mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske i Pravobranilaštva BiH, te pribavljanje saglasnosti Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara BiH. Pozitivna mišljenja Pravobranilaštva BiH i Pravobranilaštva Republike Srpske su pribavljena, kao i saglasnost Vlade Republike Srpske.

„Prema informacijama kojima raspolažemo, Uprava za indirektno oporezivanje više od mjesec dana čeka saglasnost Vijeća ministara BiH, što je i jedini razlog što predmetni ugovor još uvijek nije zaključen. Uzimajući u obzir sve navedeno, vidljivo je da su institucije i organi Republike Srpske izvršili sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti i stvorili sve preduslove za realizaciju ovog projekta. U narednom periodu neophodno je da budu završene aktivnosti iz nadležnosti Savjeta ministara BiH, kako bi se što prije započela izgradnja zajedničkog graničnog prijelaza“, rekli su iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Most „Bratoljub“ iako je izgrađen svi koji pokušaju preći preko njega mogu zaraditi kaznu od 300 KM.

Riječ je o dugoočekivanom mostu, čija izgradnja je nedavno završena, međutim, u Republici Srpskoj i Vijeću ministara BiH nisu završili poslove u vezi sa mostom, a kako stvari stoje, čini se da još dugo nećemo preko njega.

Izvor: Klix.ba