ZA DOBROBIT DJECE: Donirana vozila centrima za socijalni rad regije Birač

Zamjenica predstavnika UNICEF-a BiH Anna Riatti predstavnicima opština Bratunac, Milići, Srebrenica, Zvornik i Vlasenica zvanično je predala na upotrebu pet novih automobila, ukupne vrijednosti oko 110.000 KM namijenjenih centrima za socijalni rad, radi poboljšanja dostupnosti socijalnih usluga za djecu i njihove porodice. Donacija je dio „Projekta razvoja i saradnje regije Birač” koji finansira Vlada Kraljevine Holandije, a provode agencije Ujedinjenih nacija UNDP, UNICEF i UNHCR.

“Centri za socijalni rad su oni koji rade na terenu, oni koji imaju nazahtjevniji ali često i najbolji posao u pružanju pomoći ljudima u potrebi. Ova donacija je neka vrsta priznanja i zahvalnosti za sve što radite, i očekujem da ćete sada moći da radite još bolje i efikasnije u korist djece i porodica kojima je pomoć najpotrebnije”, kazala je Riatti prilikom uručenja donacija. Opširnije čitajte na www.zasvakodijete.ba

Alexandre Prieto iz UNDP-a napomenuo je da je ova donacija nastavak saradnje koja je počela još 2013. godine.

“Za razvoj regije Birač jako je bitna socijalna uključenost, a u tome je veoma bitna uloga centara za socijalni rad”, kazao je Prieto.

“Terenska vozila nešto su što je odavno potrebno centrima za socijalni rad u našoj regiji, i drago nam je da ste prepoznali tu potrebu i omogućili nam ovu vrijednu i korisnu donaciju”, kazao je Vukašin Nikolić iz Centra za socijalni rad Zvornik, a zadovoljstvo nisu krili ni predstavnici ostalih centara.

“Sada ćemo moći otići na teren i doprijeti do onih koji su najugroženiji, ali zbog udaljenosti nisu mogli doći do naših usluga. Ovom donacijom ste učinili mnogo za naše korisnike i za nas”, kazala je Radmila Jojović iz Centra za socijalni rad Vlasenica.

„Projekat razvoja i saradnje regije Birač“ vrijedan 2,1 million američkih dolara finansira Vlada Kraljevine Holandije, radi stvaranja lokalnog partnerstva za održiv i socijalno inkluzivan razvoj u regiji Birač, odnosno opštinama Bratunac, Milići, Srebrenica, Zvornik i Vlasenica.

Projekat koji zajednički implementiraju agencije Ujedinjenih nacija UNDP, UNICEF i UNHCR pomaže poboljšanje međuopštinske koordinacije, putem uspostave Lokalne akcione grupe (LAG) po uzoru na model koji je već u funkciji u drugim dijelovima BiH i mnogim zemljama Evrope. Projekat je takođe podržao uspostavljanje opštinskih komisija za poboljšanje pristupa socijalnoj zaštiti i socijalnu inkluziju ranjivih grupa stanovništva (socijalno ugrožene djece i porodica, raseljenih i izbjeglih lica i drugih osoba). Inicijalna sredstva su osigurana za prioritetne aktivnosti koje su ove grupe zajednički definisale, nadopunjujući tako aktivnosti opština.

 Tekst preuzet sa www.zasvakodijete.ba