Vlasenica: I ove godine akcija „April, mjesec čistoće“

biciklizam vlasenicaOpština Vlasenica i ove godine pokrenula je akciju „April, mjesec čistoće“, čiji je osnovni cilj čišćenje i uređenje grada, te podizanje nivoa svijesti stanovništva o pravilnom odlaganju otpada.

Komisija za sprovođenje akcije „April, mjesec čistoće“ usvojila je plan akcije kojim je predviđeno niz aktivnosti, kao što su: čišćenje grada, pranje ulica i trotoara, uklanjanje divljih deponija, čišćenje i uređenje zelenih površina i dr.

Načelnik opštine Miroslav Kraljević rekao je da posebnu vrijednost akcije predstavlja činjenica da će, osim nadležnih službi, u akciju čišćenja i uređenja grada biti uključeni i učenici lokalnih škola i ostali građani, što će povećati njihovo razumijevanje o potrebi očuvanja zdrave životne sredine. Pored škola, partner Opštini u sprovođenju akcije je Komunalno preduzeće „Čistoća“.

Načelnik opštine najavio je da će polovinom ovog mjeseca biti održana tematska sjednica Skupštine opštine, na kojoj će biti razmatrano stanje u oblasti komunalne djelatnosti, a sve sa ciljem rješavanja komunalnih problema koji su se nagomilavali godinama unazad.

Nadležne službe apeluju na sve građane da uzmu učešće u akciji i time doprinesu da opština Vlasenica bude zdrava, uredna i privlačna sredina, navodi se na sajtu Opštine Vlasenica.