Uloga žene u očuvanju mira

altU Kladnju je organizovan okrugli sto povodom Međunarodnog dana žena, na kome se diskutovalo koja je uloga žena u izgradnji mira. Govornici su izlagali po pitanjima da li su žene graditeljke mira zbog svojih prirodnih sklonosti ka miru, društvenih uloga i kako su žene prije i nakon izbijanja konflikata iskoračivale iz nametnutih ideologija.

„Iako je veliki broj žena postavljen na izvršne funkcije javnih i privatnih preduzeća, žene nisu dovoljno aktivne u političkom djelovanju, ali nadam se da će već nakon sljedećih izbora situacija biti promijenjena, bar u opštini Kladanj“, izjavio je predsjedavajući OV Kladanj i direktor JU Centar za socijalni rad Kladanj Refik Avdić.

Jedna od govornica bila je Zlatiborka Popov Momčinović, profesorica političkih nauka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koja je izjavila da su žene tokom čitave istorije bile ključni faktor u izgradnji mira. Prema rezultatima različitih istraživanja, žene imaju pozitivnije stavove kada je riječ o pomirenju i miru.

„Ovakvih skupova treba biti više. Na žalost, žene su još uvije nevidljive, preovladava patrijarhalna sredina i žena nema na ključnim funkcijama u društvu, što svakako treba promijeniti u što skorijem vremenskom periodu“, rekla je Zlatiborka Popov Momčinović.

Uloga žene u izgradnji mira se razlikuje i u našoj regiji se mijenjala kroz posljednje dvije decenije. Žene su se trudile i u vremenu rata da očuvaju mir, a sada rade alti na pomirenju.

„Za mene je cilj da svako od prisutnih prihvati ličnu odgovornost pri izgradnji mira i da shvati koliko je bitna uloga žena u izgradnji mira i društva. Smatram da je neophodno izbrisati sve neravnopravnosti i krenuti ka boljoj i ljepšoj budućnosti u kojoj ćemo svi biti jednaki“, stav je Azra Ibrahimović koordinatorka međureligijskih projekata u Centru za edukaciju i istraživanja „Nahla“ iz Sarajeva.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta PRO-Budućnost Američke agencije za međunarodni razvoj USAID,koji ima cilj izgradnju pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih grupa u BiH.

„Položaj i uloga žene bila je tema današnjeg skupa. Za projekat PRO-Budućnost, žene su važne 365 dana u godini, budući da su one jedan od glavnih nosilaca i učesnika ovog projekta. Preko 30 učesnika iz Kladnja i Vlasenice mogli su čuti poruke koje su im prenijele današnje uvodničarke. Trebalo bi se omogućiti da žene više učestvuju u donošenju najvažnijih odluka, da se obezbijediuravnoteženosti žena i muškaraca u procima izgradnje mira i da se kultura nasilja zamijeni kulturom nenasilja koju žene češće zagovaraju u odnosu na muškarce“, izjavila je Renata Dlouhi-Kastelic, ispred projekta PRO-Budućnost.

Činjenica je da se i u 21.vijeku susrećemo sa brojnim neravnopravnostima, međutim, trebamo težiti da se oslobodimo svih predrasuda, jer će to bitno uticati na kvalitet života ljudi i na trajno očuvanje mira.

alt

tekst je objavljen uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Autori teksta su odgovorni za njegov sadržaj i stavovi koji su u njemu izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili

Vlade Sjedinjenih Američkih Država.