Tema dana – 14.12.2018. – Radionica o bezbjednosti djece

Gošća današnje „Teme dana“ na talasima Omladinskog studija za Srebrenicu i Bratunac bila je Meliha Šabanović, socijalna radnica Programa jačanja prodica u Srebrenici, koja nam je govorila o radionici koju je u Srebrenici upriličila organizacija „SOS Dječija sela“, a na kojoj se razgovaralo o pitanjima zaštite bezbijednosti djece.

„Ovo je izuzetno važna tema za cjelokupno društvo, budući da su djeca izuzetno ranjiva kategorija stanovništva i da se djeca lako nađu u situacijama u kojima im je ugrožena bezbjednost. Na radionici su učestvovali relevantni stručnjaci iz lokalne zajednice, uključujući škole, Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, opštinsku upravu, medije, koji svakodnevno rade s djecom i koja najprije mogu primjetiti da je ugrožena bezbjednost djece. Naš predavač je objasnio na koji način može biti ugrožena sigurnost djece i kako treba postupiti kada se primjeti da je to slučaj“, rekla je između ostalog, Meliha Šabanović tokom emisije.