Svakog 14. juna obilježavamo Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se svake godine, 14. juna, širom svijeta. Iz Crvenog krsta poručuju da ovaj dan predstavlja priliku da se zahvalimo svim dobrovoljnim, neplaćenim davaocima krvi za poklon koji život znači i da podignemo svijest o potrebi za redovnim davanjem, krvi kako bi se osigurala kvalitetna, sigurna i dostupna krv i krvni sastojci za pacijente kojima je to potrebno.

Transfuzija krvi i krvnih sastojaka svake godine spasava milione života. Ovaj postupak pomaže pacijentima koji pate od stanja koja ugrožavaju život da žive duže i kvalitetnije, te predstavlja podršku kompleksnim medicinskim i hiruškim postupcima. Takođe, ima važnu ulogu očuvanja života u brizi o majkama i djeci, kao i u slučaju odgovora na prirodne i druge nesreće.

Transfuzijske ustanove koje omogućavaju pristup sigurnoj krvi i krvnim sastojcima u dovoljnoj količini predstavljaju ključnu komponentu efektivnog zdravstvenog sistema. Adekvatne zalihe krvi se mogu obezbjediti samo putem redovnog, dobrovoljnog, neplaćenog davanja krvi.

Cilj ovogodišnje kampanje je predstaviti davanje krvi kao postupak solidarnosti. Ona naglašava osnovne ljudske vrijednosti – altruizam, poštovanje, saosjećanje i ljubaznost koje su okosnica dobrovoljnog neplaćenog davanja krvi. Ovogodišnji slogan „Budi tu za nekog drugog. Daruj krv. Spasi život“ fokusira se na ulogu koju dobrovoljno davalaštvo krvi ima u ohrabrivanju ljudi da brinu jedni za druge, te stvara povezanu i jedinstvenu zajednicu.

Glavni cilj kampanje je istaći priče ljudi čiji su životi sačuvani zahvaljujući darovanoj krvi, kako bi poslužile kao motivacija redovnim davaocima krvi da nastave sa dobrovoljnim davanjem krvi te da motivišu zdrave ljude, a naročito mlade, da se odluče na isti korak.

O Svjetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi, govorili smo danas i u programu Omladinskog studija za Srebrenicu i Bratunac.