Srebrenica: Sastanak sa predstavnicima CRS-a

Danas je u Srebrenici održan sastanak opštinskog rukovodstva sa predstavnicima CRS-a.

Sastanak je organizovan u vezi sa projektom socijalnog stanovanja u Srebrenici.

„Što se tiče zgrada u Potočarima, kada su izgrađene definisani su principi i uspostavljen je sistem kako bi trebalo da funkcioniše stanovanje, kako bi te zgrade bile održive i kako bi to stanovništvo moglo da koristi te stanove. Međutim, taj sistem nije zaživio i mi ovom prilikom pokušavamo da vratimo na početak, i da u skladu sa zakonom sve organizujemo“, rekao je nakon sastanka načelnik opštine Mladen Grujičić.

„Socijalno neprofitno stanovanje, kao model zgrada u Potočarima, vrlo je jasno regulisan – kako se koristi, koji su kriterijumi korištenja stambenih jedinica, koji su ugovoru o zakupu. Ukoliko se počne primjenjivati, taj sistem najnormalnije može da funkcioniše. Naša nadležnost prestala je sa izgradnjom zgrada, a ko u tim zgradama živi, ko plaća, a ko ne zakup, to je na opštinskom rukovodstvu da reguliše“, rekla je Sanela Imamović, direktorica programa CRS-a.

CRS je u Potočarima izgradio četiri zgrade socijalnog stanovanja.