Sjećanje na tragediju u Japanu

Japan je jedina država koja je u istoriji čovječanstva iskusila atomsku bombu. Japan i Japanci imaju obavezu da sačuvaju sjećanje na incident i prenesu poruku ljudima širom svijeta kao i budućim generacijama, kako bi se izbjeglo da se takva tragedinja ponovi.

Prošlo je 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Ipak, nuklearno naoružanje još uvjek postoji u svijetu. Dana 27.05. 2016., gospodin Obama, predsjednik SAD, posjetio je Park mira u Hirošimi, gdje je bomba bila bačena. Bio je to epohalni trenutak da se apeluje na ukidanje nuklearnog naoružanja kao i apel za traganjem za mirom.

Godina 2016. je dvadesetogodišnjica diplomatskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Japana. Vrijeme je došlo da obije zemlje zajedno tragaju za mirom u cilju svijetle budućnosti naše djece.

Alumni Asocijaciju Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) koju sačinjavaju bivši polaznici JICA treninga i Gdin. Hiroki MIYOSHI, ekspert JICA Projekta u BiH, organizovaće niz izložbi posvećenih atomskoj bombi i to u Bratuncu, Rogatici, Srebrenici, Sarajevu i Istočnom Sarajevu u 2016.godini.

Svrha izložbe je da apeluje na ljude da uvide štetu prouzrokovanu atomskom bombom kako bi ljudi razumjeli neophodnost ukidanja nuklearnog naoružanja u svijetu.

Aktivnosti izložbi obuhvataju: izložbe, origami radionice (umjeće savijanja papira), video prikaze i potpisivanje peticije za ukidanje nuklearnog naoružavanja.

Uvodna manifestacija biće održana 6.08. sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Lyoness D.O.O. čiji upravni direktor je takođe bivši polaznik JICA treninga koji je posjetio Hirošimu u Japanu.