Sindikalci i poslodavci učili o kolektivnim pregovorima na seminaru u Sarajevu

U Sarajevu je završen seminar pod nazivom „Kolektivno pregovaranje: svrha, metode, tehnike“ u organizaciji Centra civilnih incijativa. Radionica je za cilj imala da polaznicima objasni i približi teoriju kolektivnog pregovaranja. Svoje učešće na radionici su uzeli predstavnici Udruženja sindikata i Udruženja poslodavaca iz Federacije BiH, a predavači su bili relevantni holandski stručnjaci i treneri iz ove oblasti Jan Willem van den Braak i Meindert van der Berg ispred holandske Organizacije poslodavaca i Udruženja Sindikata Holandije koji imaju dugogodišnje iskustvo kada su ove teme u pitanju. Svi polaznici su imali priliku da slušaju o teorijama kolektivnog pregovaranja, ali i kroz simulaciju različitih vježbi učestvuju u istim pod nadzorom stručnjaka iz Holandije. Ovaj seminar je posebno važan ako se uzme u obzir da BiH trenutno prolazi kroz proces reformi koje obuhvataju reforme tržišta rada, penzionog sistema i društvene reforme.

Učešće na seminaru su uzeli i predstavnici Udruženja poslodavaca i Udruženja sindikata, a i jedni i drugi su saglasni u ocjeni da je ovakvih radionica neophodno što više. Predstavnici sindikata sa područja Federacije BiH su na ovom seminaru bili mnogo brojniji u odnosu na predstavnike Udruženja poslodavaca. 

Predsjednik Udruženja samostalnih sindikata željezničkih radnika u BiH Ernes Husarić je jedan od onih koji je aktivno uzeo učešće na seminaru u Sarajevu, a smatra da ovakvi seminari mogu samo biti od koristi za sve.

„Zadovoljan sam predavačima, kolegama iz Holadnije, koji su nam neke stvari predočili i čija iskustva možemo koristiti u nekim budućim pregovorima. Malo sam razočaran što nema predstavnika Vlade, a nema mnogo ni predstavnika poslodavaca. Predstavnici sindikata su ozbiljno shvatili ovaj seminar i zastupljeni su u gotovo punom kapacitetu. Mi treba da učimo od drugih, socijalni dijalog je neophodan. Mi danas imamo situaciju da se ne uvažavaju sve strane, pokušava se umanjiti uticaj sindikata i da se njihovo mišljenje i stavovi izbace iz pregovora, što nije dobro i na čemu definitivno treba raditi u budućnosti“, rekao je Husarić.

Svi prisutni su imali priliku da slušaju eminentne predavače iz Holandije koji su veterani kada su u pitanju kolektivni pregovori. Jan Willem van den Braak predstavlja najveće Udruženje poslodavaca u Holandiji, a njegovo znanje i iskustvo na temu kolektivnih pregovora je zaista dragocjeno.

„Mi smo ovdje da razmjenimo iskustva sa našim kolegama iz BiH i nadamo se da će im naše iskustvo iz Holandije koristiti i pomoći u budućnosti. Moram da naglasim, kada čujem ljude kako razgovaraju da je ova situacija prilično kompleksna, pogotovu kad su u pitanju kolektivni pregovori. Sve je to povezano i sa prošlošću u BiH i nedavnim događajima, naravno tu je i kompleksna politička situacija u zemlji, ali ono što smo indetifikovali je nedostatak jakog privatnog sektora u smislu organizovanja i poslodavaca i sindikata. To je jedan od preduslova, da se organizuje i privatni i javni sektor u svrhu jačanja socijalnog dijaloga. Ja bih pozvao i radnike i poslodavce da se bolje organizuju i u javnom i privatnom sektoru, da se bolje organizuje i uključe u pregovore kako bi našli rješenje za probleme koji postoje u svim zemljama, a dijalog je osnovni način za rješavanje tih problema. Dijalog je jedini način da se napreduje i želim svim stranam svu sreću u tome“, rekao je Braak. alt

Kraljevina Holandija ima dugu i uspješnu istoriju kada su u pitanju socijalni dijalog i kolektivni pregovori, to je jedan od razloga zašto su predavači došli iz te zemlje. Seminari kao što je ovaj mogu da budu dobar reper za druge događaje na kojim bi se učilo o dobrim praksama u ovoj zemlji. Uspješno organizovan seminar sa ovom tematikom je razlog za zadovoljstvo Njegove ekselencije ambasadora Kraljevine Holandije u BiH Juriana Kraaka.

„Jedan od uslova IMF-a za BiH je bio da se modernizuju zakoni o radu, u skladu sa tim uslovom, značilo je da se moraju prilagoditi i kolektivni ugovori. Mi u Holandiji imamo dugu tradiciju kolektivnih pregovora i dobri smo u tome i mislili smo da naše znanje može koristiti BiH. Iskreno se nadam da su svi učesnici seminara obratili pažnju na stvari koje su eksperti objašnjavali. Nadam se da će na kraju sve tri strane poslodavci, vlasti i radnici imati koristi od svega ovoga i da će u procesu modernizacije Zakona o radu i svih drugih reformi to iskoristi i da će to dovesti do pobljšanja u ekonomiji u zemlji. Jako smo sretni što smo na ovaj način mogli doprinijeti na ovaj način i mislimo da ćemo kroz ovakve aktivnosti doprinjeti da se socio ekonomske reforme odvijaju na što bolji način i da vode ka konačnom uspjehu“, rekao je Kraak.

Ovo je bio treći u nizu seminara na temu socijalnog dijaloga u organizaciji Centra civilnih incijativa, a u narednom periodu su planirani i seminari u Republici Srpskoj, čime će biti obuhvaćeno preko 200 učesnika i u budućnosti treba očekivati napredak kada su kolektivni pregovori u pitanju.