Prava i zaštita djece u medijima

Na Jahorini je počela dvodnevna radionica o medijskoj slici djece sa poteškoćama. Radionica okuplja stručnjake iz sistema socijalne i dječije zaštite, novinare i aktiviste radi razmjene informacija, znanja i iskustava u vezi sa konceptom socijalne inkluzije djece.

Biće obrađene i teme o etici u postupanju sa djecom i javnom prezentiranju pitanja socijalne i dječije zaštite. Cilj radionice je kroz diskusiju razviti zajedničke preporuke za komunikacijske aktivnosti kako bi se u javnosti djeca sa poteškoćama predstavila na dostojanstven način i kako bi bila zaštićena njihova prava.

Cilj radionice je kroz diskusiju razviti zajedničke preporuke za komunikacijske aktivnosti kako bi se u javnosti djeca sa poteškoćama predstavila na dostojanstven način i kako bi bila zaštićena njihova prava. U skladu sa zaključcima prethodnih sličnih skupova, dijalog između stručnjaka, predstavnika institucija, akademske zajednice i medijskih profesionalaca neophodan je preduslov za bolje informiranje javnosti i argumentovano zagovaranje najboljih politika i praksi za dobrobit djece u BiH. Inicijator i organizator skupa je UNICEF u BiH u saradnji sa nadležnim institucijama. 

Posebni ciljevi radionice su razmjena iskustava i naučenih lekcija UNICEF-a i partnerskih organizacija, prezentacija rezultata rada inkluzivnih radionica sa djecom, razbijanje stereotipa i promocija ljudskih priča sa terena te formulisanje preporuka i smjernica.

Radionica je finansirana kroz projekat Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma koji koji finansira Evropska unija iz IPA fondova, uz sufinansiranje i koordinaciju UNHCR-a zajedno sa sedam projektnih partnera, uključujući i UNICEF.

Projektne aktivnosti se provode u 10 prioritetnih lokacija u BiH: Brčko Distrikt, Bijeljina, Bosanski Petrovac, Derventa, Foča, Gradiška, Maglaj, Mostar, Prijedor i Živinice. Projekat ima slogan “Moje mjesto pod suncem” i osnovni cilj komponente koju sprovodi UNICEF u saradnji sa partnerima je osigurati podršku za najranjiviju djecu i njihove porodice kroz različite aktivnosti.

Preuzeto sa: http://www.zasvakodijete.ba