Saopštenje kriznog štaba opštine Srebrenica

Shodno zakljuccima Vlade Republike Srpske o preventivnim mjerama zas”tite stanovnis’tva u vezi sa  virusom korona (COVID-19), dana 13.03.2020.godine sa poc”etkom u 11:00 sati u prostorijama Ops*tinske uprave ops*tine Srebrenica odrzan je sastanak kome su prisustvovali:Nacelnik ops’tine, predstavnici zdravstvenih institucija sa podruc“ja ops*tine Srebrenica, predstavnici Ministarstva unutras”njih poslova Republike Srpske-Policijska uprava Zvornik-Policijska stanica Srebrenica, nadle2nih ops”tinskih slu2bi i odjeljenja Opstinske uprave ops*tine Srebrenica i donijeti su sljedeéi zakljucci:

Read more

Grujičić: Srpske stranke da predlože zajedničkog kandidata za načelnika

Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić izjavio je Srni da je na jučerašnjem sastanku sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom naglašeno da je ova opština od starteškog interesa za Republiku Srpsku i da je neophodno da sve srpske stranke ponovo predlože zajedničkog kandidata za načelnika na predstojećim lokalnim izborima.

Read more