„Poletarac“ Srebrenica: Prijem djece za radnu 2018/19. godinu jasličkog i vrtićkog uzrasta

djeca_u_saobracajuJU Dječiji vrtić Poletarac Srebrenica vrši prijem djece za radnu 2018/19. godinu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Prijava djece u predškolsku ustanovu vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih i prijave koja se može dobiti u prostorijama vrtića svakim radnim danom od 07 do 15 časova, a detaljnije informacije se mogu dobiti na broj telefona 056/440-917.

Konkurs ostaje otvoren do popune kapaciteta, a najmanje 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli vrtića.

Rezultati javnog konkursa i raspored po grupama će biti objavljen na oglasnoj tabli vrtića do 16.07.2018. godine.

Roditelji čija djeca budu primljena biće dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju i ljekarsko uvjerenje dobijeno na osnovu pregleda o fizičkom i psihičkom razvoju djeteta i labaratorijskog nalaza koji sadrzi bris nosa i grla i nalaz stolice od nadležne zdravstvene ustanove.

O prijemu djece po osnovu Konkursa odlučuje komisija koju imenuje Upravni odbor na prijedlog direktora Vrtića.