„Omladinski program“ – Udruženje „Leptir“ iz Srebrenice

U današnjem „Omladinskom programu“, koji emitujemo svakog utorka u 13:30 na UPSMedia radiju, ugostili smo defektologa Ivanu Jovanović i Marijanu Matić, psihologa, odnosno stručnog saradnika na projektima u Udruženju roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“ iz Srebrenice. Povod njihovog gostovanja na našem radiju je završetak projekta „Suzbijanje nasilja nad osobama sa poteškoćama u razvoju“.

„Projekat „Suzbijanje nasilja nad osobama sa poteškoćama u razvoju“ sa svojom realizacijom je krenuo u mjesecu avgustu i traje do kraja mjeseca oktobra. U prvom mjesecu organizovali smo tematske radionice za 30 djece sa poteškoćama, 20 djece tipičnog razvoja i za 20 roditelja. Prva tematska radionica obuhvatila je vršnjačko nasilje, dok je druga, u mjesecu septembru, bila posvećena elektronskom nasilju tj nasilju nad djecom preko interneta i društvenih mreža. U oktobru nam je cilj bio vidljivost ove djece, tj socijalizacija djece posjećivanjem kulturnih mjesta u opštinama Bratunac i Srebrenica.“, ističe gospođa Jovanović, defektolog u ovom udruženju.

Radionice su održavane u Fakovićima i Bratuncu.

„Ove radionice imale su za cilj da podignu svjest roditelja o nasilju u porodicama i vršnjačkom nasilju. Kada govorim o nasilju u porodicama mislim na netipičan oblik nasilja, jer roditelji u većini slučajeva nisu svjesni da šalju pogrešnu sliku svojoj djeci kada je riječ o nesuglasicama unutar porodice. Naše udruženje broji oko 30 korisnika, uzrasta djece i odraslih od 5 do 35 godina. Takođe, korisnici naših usluga su i djeca iz porodica čiji roditelji usljed nekog blažeg poremećaja nisu u mogućnosti da vode računa o svojoj djeci. I toj djeci je potrebno posvjetiti dosta pažnje i pripremiti ih na sve što život pruža. Izuzetno je važno, i mi se u udruženju rukovodimo time, da sva ova djeca provode vrijeme zajedno radi što bolje socijalizacije.“, naglašava Marijana Matić, psiholog i stručni saradnik u Udruženju „Leptir“.

Djeca iz Udruženja roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“ iz Srebrenice učestvovala su u nizu manifestacija u opštini Bratunac. Obilježili su Dane maline i Dan demokratije, a učestvovali su i u oslikavanju gradskog trga u Bratuncu povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“.

Piše: A.A.