„Omladinski program“ – „Izaberi sport, a ne zavisnost“ projekat Udruženja „Leptir“

Danas smo u „Omladinskom programu“ ugostili defektologa Ivanu Jovanović i Marijanu Matić, psihologa iz Udruženja „Leptir“ iz Srebrenice. Povod njihovog dolaska na UPSMedia radio je realizacija projekta „Izaberi sport, a ne zavisnost“. Projekat implementira Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (Reload) i UNDP.

„Projekat će se realizovati kroz tri seta sa 15 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, 20 djece i mladih tipičnog razvoja i 40 članova nekog od četiri sportska kluba sa teritorije opštine Bratunac. Prvi set odnosiće se na edukaciju djece i mladih o bolestima zavisnosti i opasnostima modernog doba kroz tematska predavanja i kreativne radionice. Prije početka radionice djeca i mladi dobili su test sa pitanjima koja se tiču ovih opasnosnosti, a isti će dobiti i pred sami kraj realizacije ovog projekta. Drugi set aktivnosti odnosiće se na javnu prezentaciju četiri sporta: košarka, odbojka, fudbal i karate, dok treći set obuhvata nabavku sportskih rekvizita za područne škole MZ Fakovići i MZ Tegare, koje nemaju uslove da se djeca bave sportskim aktivnostima. Kao direktni korisnici u ovom projektu učestvuju djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju, uzrasta od 10 do 35 godina, njihovi vršnjaci tipičnog razvoja uzrasta od 6 do 18 godina, njihovi roditelji i članovi sportskih klubova.“, ističe defektolog Jovanović.

U pitanju su djeca i mladi oba pola, sa višestrukim smetnjama u razvoju i različite etničke pripadnosti.

„U najvećem broju djeca su školskog uzrasta, a u projekat će biti uključeni i mladi sa poteškoćama u razvoju koji su već završili osnovnu školu. Većina djece dolazi iz ruralnog područja, gdje je ekonomska i socijalna situacija porodice na jako lošem nivou. Takođe, većina djece živi u mnogočlanim porodicama, gdje su jedan ili nijedan roditelj nezaposlen. Kod neke djece su jedan ili oba roditelja osobe sa intelektualnim poteškoćama. Djeca iz Fakovića i Tegara su izabrana za ciljnu grupu baš iz razloga što žive u ruralnim sredinama , koje im ne pružaju mogućnost za napredovanje i bavljenje sportom. Sveukupni cilj projekta je prevencija bolesti zavisnosti kroz uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti, dok su specifični ciljevi da se podigne nivo znanja djece i mladih o opasnostima bolesti zavisnosti  i podignuti nivo znanja djece i mladih o značaju bavljenja sportom za cjelokupno psihičko-fizičko zdravlje čovjeka.“, ističe psiholog Marijana Matić.

U toku realizacije projekta „Izaberi sport, a ne zavisnost“  realizovaće se tri informativne radionice sa roditeljima , druga radionica će se održati u četvrtom mjesecu radi informisanja djece o njihovom napretku i treća na kraju projekta radi zajedničke evaluacije projekta. Radionice će biti održane u Dnevnom centru „Leptir“ u Potočarima, a ceo projekat trajaće do aprila mjeseca. Ukupno će se održati 36 predavanja na ovu temu.

Piše: A.A.