Održan seminar „Vodosnabdijevanje i sanitacija – holandski način“

Vodosnabdijevanje HolandijaAmbasada Kraljevine Holandije u BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH organizovali su seminar „Vodosnabdijevanje i sanitacija – holandski način“. Na seminaru su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, kao i predstavnici različitih institucija i privatnog sektora.

Zbog nepovoljnog geografskog položaja, Kraljevina Holandija se godinama borila sa problemom vodosnabdijevanja. Stručnjaci iz ove države prezentovali su holandska rješenja brojnih problema u vezi sa vodosnabdijevanjem i prečišćavanjem otpadnih voda.

„Ja sam predstavnik vodne agencije „Riverland“ i savjetnik sam vodnih vlasti u Holandiji. Moja vodna agencija ima saradnju sa vodnim agencijama u BiH posebno u oblasti zaštite od poplava. Danas prisustvujemo i seminaru na kojem, između ostalog, možemo čuti i o prečišćavanju voda, a to je, takođe, odgovornost vlasti“,Vodosnabdijevanje Holandija rekao je za UPSMedia Erik Kandersma, predstavnik vodne agencije „Riverlend“.

Holandski stručnjaci smatraju da postoji mnogo prostora za saradnju sa stručnjacima iz BiH.

„Mi smo predstavili naš model upravljanja vodama i smatramo da možda postoje mogućnosti za buduću saradnju sa vodnim agencijama u BiH“, istakao je Kandersma.

Prezentovani holandski modeli upravljanja vodnim resursima, kao i prateća iskustva Holandija, poslužiće domaćim vodnim agencijama i stručnjacima za upotpunjavanje znanja o ovim oblastima.