Od danas poskupljenje registracije vozila

Novom uredbom o visini godišnje naknade za javne puteve prilikom registracije motornih i priključnih vozila predviđeno je da ovaj namet za putničke automobile bude viši za 40 odsto, dok je za priključna vozila umanjen za 20 odsto, a za motocikle 40 odsto. U ovoj uredbi, koju je Vlada RS usvojila na posljednjoj sjednici, navedeno je da je ova naknada za ostala vozila ostala nepromijenjena.

Novom uredbom je propisano da svi vlasnici motornih i priključnih vozila plaćaju godišnju naknadu na period od 12 mjeseci prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju ili njenog produženja, i to u jednokratnom iznosu.


Godišnja naknada za automobile prema radnoj zapremini motora (u KM)

                                                           Nove cijene   Stare cijene

– do 1.100 kubnih centimetara –                   35               25

– od 1.100 do 1.600 kubnih centimetara –    70               50

– od 1.600 do 2.000 kubnih centimetara –   85               60

– od 2.000 do 2.500 kubnih centimetara –    140             100

– od 2.500 do 3.000 kubnih centimetara –    210             150

– preko 3.000 kubnih centimetara –            350            250

Godišnja naknada za mopede i motocikle prema radnoj zapremini motora (u KM)

                                                             Nove cijene    Stare cijene

– do 125 kubnih centimetara –                        6                10

– od 125 do 250 kubnih centimetara –            9               15

– od 250 do 500 kubnih centimetara –            15             25

– od 500 do 1.000 kubnih centimetara –        30             50

– preko 1.000 kubnih centimetara –                45             75

Godišnje naknade za javne puteve biće uplaćivane na račun trezora RS. Prikupljeni novac redovno će biti doznačavan javnom preduzeću „Putevi Republike Srpske“.

To preduzeće je zatim obavezno da dio prikupljenog novca u iznosu od pet do deset odsto koristi isključivo za sprovođenje procedura revizije bezbjednosti saobraćaja na putevima.

U toku prošle godine, u Republici Srpskoj je registrovano 345.636 vozila tako da će trezor Republike Srpske na osnovu ovog poskupljenja imati priliv veći za oko 10 miliona konvertibilnih maraka a samo mali dio tih sredstava će biti iskorišten za povećanje bezbjednosti saobraćaja.

Nažalost, i pored ovog poskupljenja teško da će se šta promjeniti na našim ulicama osim što će poslove, vjerovatno, dobiti neki novi savjetnici, menadzeri ili poštari, zašto da ne.