Od 1. juna niže cijene mobilne telefonije

Regulatorna agencija za komunikaciju je uradila analize koje su ukazale das u cijene mobilne telefonije u BiH iznad prosjeka cijena u zemljama regiona.

Uporedjujući sa zemljama u region Agencija je utvrdila da mobilni operateri u BiH primjenjuju kraći period trajanja početnog kredita i uplaćenih iznosa na prepaid računima. Takodje je konstatovano da operatori na web stranicama kao i reklamnim kampanjama navode cijene bez PDV-a, uz obavještenje da su cijene bez PDV-a, a koje se navodi na kraju teksta i teško je uočljivo.

Sa ciljem snižavanja cijena i podsticanja konkurencije, donesena je Odluka o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uslova za pružanje telekomunikacijskih usluga.

Odluka o smanjenju cijena se odnosi na operatere BH Telecom d.d. Sarajevo, Mtel a.d. Banja Luka i HT d.d. Mostar a odluku je neophodno sprovesti u djelo do 1. juna ove godine.

Odluke nalaže izjednačavanje cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži, i vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete.

Takodje, odluke nalaže da u sklopu svih postpaid i prepaid tarifnih paketa, cijene poziva iz mobilne mreže prema fiksnim i mobilnim mrežama u inostranstvu ne mogu biti veće od graničnih cijena korištenja govorne usluge u međunarodnom saobraćaju.

Odluke nalaže da u sklopu postpaid i prepaid tarifnih modela u kojima postoji naplata uspostave poziva, operatori primjene ili obračunsku jedinicu jedan sekund ili ukinu naplatu uspostave poziva i da trajanje računa za prepaid korisnike nakon nadopune iznosom 10 KM i više, mora vrijediti najmanje 90 dana.