Obuke šivenja i rada na računarima u Vlasenici

U okviru Projekta „Podrške zapošljavanju i samozapošljavanju marginalizovanim grupama“, Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju, uz pomoć UNICEF-a, je organizovala obuke šivenja i rada na računarima za nezaposlene žene i djevojke.

Obuke šivenja i rada na računarima u Vlasenici
Polaznice obuke su mnogo naučile i na dobrom su putu da postanu profesionalci, tvrdi instruktorka Dobrinka.

 

Obuke šivenja i rada na računarima u Vlasenici
Obuka je zbližila Naidu i Svetlanu, koje su postale nerazdvojne prijateljice.

 

Obuke šivenja i rada na računarima u Vlasenici
Dok je jedna grupa polaznica obuke učila da šije, druga je savladavala finese rada na računarima.

 

Obuke šivenja i rada na računarima u Vlasenici
Ljubinka Golić kaže da joj je lakše pohađati obuku, jer je za mališane, u vrijeme trajanja obuke, organizovan boravak u „Dječjem kutku“

 

Obuke šivenja i rada na računarima u Vlasenici
U „Dječjem kutku“ djeca koriste vrijeme za učenje i kreativni rad, što nadgleda vaspitačica Jovana.

 

Obuke šivenja i rada na računarima u Vlasenici
Dok drugi rade, Vuk se igra. Nije sve u teškom radu, ima nešto i u igri.