MUP RS: Lažne nagradne igre

U prethodnom periodu primijećena je pojava prijavljivanja u Policijsku upravu Bijeljina krivičnog djela „Prevara“ putem društvenih mreža.

U zadnje vrijeme prisutne su pojave pojavljivanja na Facebook-u raznih lažnih stranica (npr. lažna stranica Tropik i Bingo) koje oglašavaju lažne nagradne igre, a svi koji učestvuju u ovakvim nagradnim igrama „postanu dobitnici“, nakon čega korisnici lažnih stranica traže da se građani uslikaju sa ličnim dokumentima, slikaju ličnu kartu i pošalju, te ostave podatke o svojoj adresi, broju telefona i sl.

Policijska uprava Bijeljina intenzivo radi na sprečavanju i rasvjetljavanju svih krivičnih djela za koje građani podnose prijave ili za koja saznaju po službenoj dužnosti, a ovom prilikom skrećemo pažnju građanima da ne nasijedaju na objave na društvenim mrežama o lakim zaradama novca, da što bolje zaštite svoje profile na društvenim mrežama, te da ukoliko nisu sigurni da li se radi o stvarnoj nagradnoj igri ili o prevari, najbolji način je da posjete zvanične sajtove firmi.

Građane podsjećamo da ukoliko budu predmet krivičnog djela prevare, prijave u najbližu policijsku stanicu ili na besplatni broj 122.