Mostovi na rijeci Drini

Most Bratoljub most Bratunac-LjubovijaDok su u toku završni radovi na mostu Bratoljub između Bratunca i Ljubovije, najnovijem na rijeci Drini, malo ćemo se osvrnuti na drinske mostove.

Na svom toku od 346 kilometara od Šćepan Polja do Rače, Drina je premošćena sa 25 mostova. Rekli smo koji od njih je najmlađi, a najstariji je ujedno i najpoznatiji – čuveni Stari most ili ćuprija na Drini u Višegradu, sagrađen u 16. vijeku.

Većina od 25 mostova nalazi se u gornjem toku, od Šćepan Polja do Višegrada. U tom dijelu Drina ne predstavlja graničnu rijeku i u ta 92 kilometra sagrađeno je sedamnaest mostova. U pitanju su mostovi na teritoriji opština Foča, Višegrad i Goražde. U preostalih 254 kilometra toka nalazi se osam mostova.

Najduži most na Drini je Pavlovića most između Bijeljine i Badovinaca, dug 413 metara. Najkraći je most kod Buk Bijele i on je dug 60 metara. Od 25 mostova, 10 je željeznih, 3 su željezno-betonski i 11 je betonskih, dok je ćuprija u Višegradu kameni most.

Moramo biti malo “lokalisti“, pa ćemo najviše pažnje posvetiti mostovima u našoj regiji. U srednjem i donjem toku tri mosta se ističu po tome što su praktično identični. Možemo ih nazvati “trojkama“. U pitanju su stari željezni mostovi između Bratunca i Ljubovije, Zvornika i Malog Zvornika (Most Kralja Aleksandra) i Bajine Bašte i Skelana. Originalne verzije ovih mostova napravljene su dvadesetih godina prošlog vijeka. Mostovi između Bratunca i Ljubovije i Skelana i Bajine Bašte sagrađeni su 1926. godine, dok je izgradnja mosta Kralja Aleksandra započeta 1927. godine, a završena dvije godine kasnije. Ovi mostovi nisu preživjeli Aprilski rat 1941. godine, da bi nakon Drugog svjetskog rata bili ponovno izgrađeni. Kada vidimo samo fotografije svakog od ovih mostova, bez okoline, teško je utvrditi koji je most u pitanju. Otkrićemo vam tajnu da postoje određene razlike u broju i rasporedu nosećih stubova, a da biste se sami uvjerili nađite fotografije ovih mostova.

Ostali mostovi u ovom dijelu toka su novije gradnje, a pored pomenutih Bratoljuba i Pavlovića ćuprije, tu su i most u Karakaju i Šepku, kao i željeznički most kod Karakaja.

Na Drini je postojalo i postoji više skelskih prelaza, a trenutno najpoznatiji je onaj kod Janje, koji je otvoren zvanično 2012. godine.

Piše: M.V.