MOBILNI TIMOVI CRVENOG KRSTA:Nada za mnoge stanovnike Bos. Grahova, Glamoča, Drvara i okolnih mjesta

Povratnica Nadežda Bilbija iz sela Bilbije kod Bosanskog Grahova nekoliko godina je nepokretna, a posljednjih 20 mjeseci osim komšinice koja je posjeti i pomogne oko najosnovnijih potreba podršku je imala i od mobilnog tima Crvenog krsta/križa formiranog u okviru Projekta “Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednice u Kantonu 10” koji finansira UN Fond za ljudsku sigurnost a implementiraju ga UN agencije u BiH – IOM, UNDP, UNICEF i UNHCR.

U ekipi su medicinska sestra Zorka Gašić i vozač Nenad Đurić koji u timu ima i ulogu majstora koji je osobama koje su obilazili nerijetko pomagao oko kućnih poslova koje zbog starosti i iznemoglosti nisu mogli sami da obave.

“Najčešće obilazimo stare, djece u ovim udaljenim područjima nema mnogo, osim u nekoliko porodica koje smo obilazili”, kaže nam Zorka, a prisjećamo se priča o dječacima iz mjesta Pribelja kod Glamoča i Tiškovac kod Bosanskog Grahova o kojima smo ranije pisali, a koje su mobilni timovi također posjećivali.

“Nadežda je u teškom zdravstvenom stanju, i gledamo da je što češće obiđemo”, dodaje Zorka.

Posjetili smo Nadeždu u njenoj skromnoj kućici u Bilbijama s mobilnim timom u jednoj od posljednjih posjeta u okviru Projekta, a članovi mobilnog tima kao i predstavnici lokalne vlasti nadaju se da će i nakon okončanja projekta uspjeti da nastave sa organiziranjem posjeta mobilnog tima, s obzirom da je potreba velika.

“Rođena sam 1938. godine, bila izbjegla, vratila se i evo sam pet godina nepokretna. Dobri su mi doktori, k’o smilje! Dođu, obiđu me, pripomognu, popričaju sa mnom”, priča nam Nadežda.

“Dobro je, živi se nekako. Molim vas samo recite načelniku da mi obezbijedi drva, proći će ljeto brzo, eto zime”, poručuje nam Nadežda na kraju posjete.

Mobilni tim obilazio je i porodicu Bojana Marinkovića u predgrađu Grahova. Bavi se poljoprivredom i u okviru Projekta dobio je podršku u mašini za obradu zemlje koja mu je, kaže, dobro došla. Odnedavno se i zaposlio, pa je sada, kaže, situacija mnogo bolja.

“Bavim se poljoprivredom, dobio sam roto-frezu i to mi u zemljoradnji mnogo znači. Ima nas sedmero u porodici, supruga ne radi, imamo dvoje djece, starija djevojčica će ove godine krenuti u prvi razred osnovne škole, tu joj je blizu, mlađa ima dvije i pol godine i još do škole.”, kaže Marinković.

Tajnica Crvenog krsta u Bosanskom Grahovu Dragana Damjanović-Đurić kaže kako je mobilni tim odlično bio odlično prihvaćen svih 20 mjeseci koliko traje Projekat i za koliko je pruženo 1860 usluga.

“Ovaj projekat znači puno za našu opštinu s obzirom da uglavnom živi starija populacija, ljudi iz ruralnih područja koji nemaju prevoza da dođu do grada. Naše vozilo je bilo i u funkciji hitne pomoći, radili smo i distribuciju pomoći, uz sve druge usluge koje je pružala medicinska sestra iz svog domena i vozač-majstor iz poslova koje je on mogaoraditi. Vrlo dobro smo uradili ovaj dio posla i bilo bi lijepo da nam lokalne vlasti pomognu da se ovo ne završi sa krajem Projekta, nego da pokušamo pronaći sredstva da se ovo i dalje nastavi”, kaže Dragana Damjanović-Đurić, a premijer Kantona 10 Draško Dalić koji je prisustvovao posjeti jednoj od porodica kaže kako postoji apsolutna opredijeljenost da mobilni tim nastavi sa funkcionisanjem jer se pokazao vrlo korisnim i potrebnim.

“Treba se napraviti sve da projekat opstane i da postane neupitan. S obzirom na aktivnosti koje su mobilni timovi imali na općinama Bosansko Grahovo, Drvar i Glamoč kao i jednim dijelom Kupresa, funkcioniranje mobilnih timova u svakom slučaju mora da se nastavi. S obzirom na veličinu područja koju Grahovo i ostale općine zauzimaju i na strukturu stanovništva koje su većim dijelom starije osobe udaljene od samih središta, funkcioniranje mobilnih timova mora da bude i u budućnosti. Mi ćemo sa svoje strane poduzeti sve da se to nastavi, ali ćemo tražiti sa viših razina da našu Županiju, kao i općinu Bosansko Grahovo, moraju prepoznati kao i sve ostale na području BiH, a ne da pomoć bude koncentrirana na veće općine. Ove praznije općine, praznije od ljudi i sadržaja, traže pomoć viših razina i to od njih očekuju.”

Duško Radun, načelnik opštine Bosansko Grahovo nada se da će dobiti potrebnu podršku od viših nivoa vlasti, i spominje i raniju opredijeljenost ove opštine u podršci mobilnom timu:

“Mobilni timovi su pružili veliku podršku za stare i iznemogle osobe u ovoj opštini, mi smo se potrudili da još angažujemo dodatnog doktora koji dolazi svakih 15 dana u saradnji sa Crvenim krstom gdje je s njihovim autom izlazio na lice mjesta”, kazao je Radun.

Izvor: http://www.zasvakodijete.ba/