Mladi protiv govora mržnje

U Srebrenici je održana izložba grafita u sklopu projekta Glasovi ’’Mladi protiv govora mržnja’, koji podržava Ambasada SAD u BiH’.

Grafite su mladi sakupljali na području opština Milići, Vlasenica, Srebrenica, Zvornik i Bratunac. Potom je održan i okrugli sto na kojem su prisutni razgovarali i diskututovali o ovoj pojavi, šta vodi njoj te na koji način uticati na istu.