„Ljepota i (na)zdravlje“- Uskoro otvaranje psihološkog Savjetovališta za mlade u Domu zdravlja u Bratuncu

U današnjoj novogodišnjoj emisiji „Ljepota i (na)zdravlje“ ugostili smo psihologa Ivana Kuča sa kojim smo razgovarali o bolestima zavisnosti koje sve češće pogađaju mladu populaciju, o zdravlju mladih i o pokretanju psihološkog savjetovališta za mlade u Domu zdravlja u Bratuncu.

„Veoma me raduje činjenica da savjetovalište za mlade sa svojim radom kreće vrlo brzo, dakle od 4. januara 2020. godine. Trenutno se osmišlja napogodnija metodologija za savjetovalište, sa određenim sportskim klubovima smo dogovorili saradnju. U cilju prevazilaženja određenih problema očekujemo jednu dobru saradnju. Psihološko savjetovalište za mlade biće od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu i naravno, biće od velike koristi mladima.“, ističe gospodin Kuč.

Statistika za ovu temu, bolesti zavisnosti kod mladih, veoma je loša kako na nivou države, tako i na nivou lokalne zajednice. Na pitanje koliko smo kao društvo i zajednica zdravi, odnosno koliko su nam mladi zdravi, psiholog Kuč odgovara:

„S obzirom na brojna istraživanja nas koji radimo sa mladima u školama i domovima zdravlja, ne možemo da ne iskažemo nezadovoljstvo i zabrinutost jer postoji veliki rizik o bolestima zavisnosti, o mnogim smetnjama. Sve više je situacija u kojima prepoznajemo da je mladima potrebna stručna pomoć i u tim situacijama je veoma bitno staviti akcenat na prevenciju bolesti. Sve te informacije možemo ispratiti kroz razne statistike i istraživanja određenih institucija, a one upravo pokazuju da je mentalno zdravlje mladuh u našoj zemlji u velikom riziku.“

Veoma je bitno da se mladi ljudi razvijaju u skladu sa svojim urođenim potencijalima. Da njihov razvoj teče harmonično, odnosno da se razvijaju intelektualno, emocionalno i fizički. Bitno je da mladi te svoje urođene kapacitete imaju gdje ispoljiti i da se ti kapaciteti mogu proširiti. Prilikom nesklada tih potencijala dolazi do narušavanja istih i tako se otvara jedno polje podložno za razvijanje nesigurnosti i neshvatanja kod mladih koji dalje vode ka mogućim razvijanjem bolesti ili bolestima zavisnosti.

„Razvoj u mladosti, u adolescenciji je takav da, bez obzira na sposobnosti mlade osobe i svega onoga što nudi sredina, veoma osetljiv i kritičan i tada je mladima najznačajnija podrška. Nekada roditelji nemaju stručna znanja da podrže svoje dijete i to je upravo ono što savjetovalište za mlade nudi. Dakle, roditelji će imati priliku da kroz psihološke savjete pomognu svojoj djeci i na taj način ih bolje razumiju, što sve zajedno opet znači da je čitav set psiholoških usluga tu kao prevencija bolestima zavisnosti.“, ističe psiholog Ivan Kuč.

Neshvatanje u školi, usamljenost, emocionalne poteškoće, neke su od tema koje će psihološko savjetovalište mladih u sklopu Doma zdravlja u Bratuncu ponuditi svojim korisnicima. Takođe, održaće se razne radionice i treninzi određenim sportskim klubovima u Bratuncu, odnosno mlađim generacijama koje će, kasnije, ta iskustva preneti i svojim vršnjacima koji nisu imali priliku posjetiti i poslušati iste. Na taj način će se itekako uticati na razvoj bolesti kod mladih, jer je cilj da se spriječi nastanak ili bar umanji trenutna loša situacija koja se tiče ove problematike.

Psihološko savjetovalište za mlade realizovaće se kroz saradnju Doma zdravlja Bratunac i Udruženja „Prijatelji Srebrenice“. Projekat „Be in charge-ti odlučuješ“ implementira NVO Udruženje „Prijatelji Srebrenice“, a podržan je putem programa RELoad koji implementira UNDP uz podršku Evropske komisije. „Be in charge-ti odlučuješ“ obuhvatiće i edukacije za sve učenike srednjih škola, kao i učenike dva završna razreda osnovnih škola.