KOMUNIKACIJA ZA RAZVOJ: Radionica o prezentaciji, promociji i javnom nastupu

U Neumu je od 29. juna do 1. jula održana radionica „Prezentacija, promocija, javni nastup i savremeni trendovi odnosa s javnošću“.

Radionicu realizira Udruženje ‘Infohouse’ a održava se u sklopu projekta „Komunikacija za razvoj“ kao dio aktivnosti “Projekta razvoja i saradnje regije Birač” koji finansira Vlada Kraljevine Holandije, a provode agencije Ujedinjenih nacija UNDP, UNICEF i UNHCR.

Svrha edukacije je pomoći predstavnicima lokalne zajednice da identifikovane lokalne potrebe, želje i težnje ka socijalnoj inkluziji, kao i postignute rezultate predstave u zajednici, što će doprinijeti razvoju osnovne ideje ovog projekta – razvijanju stvarne inkluzije u zajednici.

Kroz interaktivan rad i komunikaciju, tokom edukacije svi učesnici dobili su priliku produbiti prethodna i steći nova znanja i vještine o izgradnji i rastu socijalne inkluzije, ali i značaju i ulozi koju ima dobra prezentacija, PR komunikacija za socijalne promjene i razvoj. Bilo je govora o tome šta mediji zapravo žele, koji su njihovi zahtjevi, kako postati saveznik sa njima i slično.

izvor:

http://www.zasvakodijete.ba