Kako su na izborima prošli kandidati iz Srebrenice i Bratunca

U nastavku teksta donosimo preliminarne rezultate – kako su na izborima prošli kandidati iz Srebrenice i Bratunca. Napominjemo da rezultati još uvijek nisu konačni.

Pravo glasa na ovim izborima iz Srebrenice i Bratunca imalo je ukupno 26.635 građana, od čega 10.690 u Srebrenici i 15.945 u Bratuncu.

Za srpskog člana Predsjedništva BiH u Srebrenici se glasalo na sljedeći način: Milorad Dodik (SNSD) 2.740 glasova; Mladen Ivanić (Savez za pobjedu) 1.816.

U Bratuncu je Milorad Dodik dobio 5.019 glasova, a Ivanić 2.274.

Za predsjenika RS u Srebrenici i Bratuncu Željka Cvijanović dobila je ukupno 6.652 glasa (Bratunac – 4.450, Srebrenica 2.202); Vukota Govedarica 3.038 glasova (2.102 glasa u Bratuncu i 936 u Srebrenici); Ramiz Salkić dobio je povjerenje 1.517 glasača (1030 u Bratuncu i 487 u Srebrenici); Ćamil Duraković osvojio je 896 glasova (140 u Bratuncu i 756 u Srebrenici); Sadik Ahmetović dobio je 258 glasova (54 glasa u Bratuncu i 204 u Srebrenici).

Kandidati iz Bratunca i Srebrenice za poslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH na izborima su osvojili:

SNSD – Lazar Prodanović osvojio je ukupno 17.867 glasova (između ostalog, u Bratuncu 2.498 glasova, dok je u Srebrenici dobio 1.342 glasa); Sanja Močević ukupno je dobila 3.820 glasova- 168 glasova u Bratuncu i 1.007 u Srebrenici;

DNS – Ratko Majstorović osvojio je ukupno 2.029 glasova (u taj broj uračunati su i glasovi – 277 iz Srebrenice i 1042 iz Bratunca), dok je Jovana Rakić osvojila 1.427 – 362 glasa u Bratuncu i Srebrenici 400;

PDP Mirko Stojanović – ukupno 1.448 glasova (između ostalog, i 772 u Bratuncu i 76 u Srebrenici);

SDA – Abid Đozić 2.094 glasa (između ostalog, 383 Bratunac i 590 Srebrenica); Muška Begić 1.347 glasova (179 Bratunac i 713 Srebrenica);

SDS – Aleksandra Pandurević ukupno je osvojila 11.004 glasa (između ostalog, 564 Bratunac i 243 Srebrenica).

Kandidati iz Bratunca i Srebrenice za poslanike u Narodnoj skupštini RS ostvarili su sljedeće rezultate:

SNSD – Petko Rankić 3.696 glasova, od ovog broja, između ostalog, 1.447 glasova Bratunac i 779 Srebrenica; Slavica Jovanović dobila je ukupno 2.950 (799 Bratunac, 444 Srebrenica); Nego Jevtić osvojio je ukupno 2.069 glasova (između ostalog, 948 u Srebrenici i 163 glasa u Bratuncu);

DNS – Bojan Trninić ukupno je osvojio 1.961 glas, između ostalog, u Srebrenici je dobio 368, a u Bratuncu 1218 glasova, Ljiljana Ivančić dobila je 1.039 glasova, 563 u Bratuncu i 177 u Srebrenici; Velibor Rankić osvojio je ukupno 1.226 (u Srebrenici 440 i 492 glasa u Bratuncu).

Ujedinjena Srpska – Miladin Radović osvojio je ukupno 1.159 glasova (217 u Srebrenici i 1490 u Bratuncu)

Zajedno za BiH – Edin Ramić 3.878 (804 Bratunac i 806 Srebrenica); Ćazim Jusupović 898 glasova (604 Bratunac i 54 Srebrenica); Azir Osmanović dobio je 1175glasova (između ostalog, u Srebrenici 663 i Bratuncu 380); Begija Smajić dobila je povjerenje 783 glasača (između ostalog, 112 Bratunac i 495 Srebrenica);  Mirela Hodžić osvojila je ukupno 563 glasa (120 u Bratuncu i 303 u Srebrenici).

Socijalistička partija – Savo Vulić dobio je 1.799 glasova ukupno (između ostalog, 809 glasova Bratunac i 479 Srebrenica).

PDP – Snežana Stojanović ukupno 1.110 (790 Bratunac i 64 Srebrenica); Radenko Mićić 268 ukupno (122 Bratunac i 15 Srebrenica)

SDS – Rodoljub Đukanović 588 ukupno (227 Bratunac i 124 Srebrenica)

NDP – Radovan Petković 249 glasova, od toga 190 u Bratuncu i 35 u Srebrenici, Vojka Prokić 67 glasova; Slađan Milovanović osvojio je ukupno 156 glasova, a Drago Radović 78.

Prva SDS – Zdravko Poletan 51 glas.

PDA – Amra Nalić 61 glas, Deniz Begić 51 i Edin Duraković 92 glasa.

Izvor: CIK BiH