Jurian Kraak: BiH ne mora da uči na sopstvenim greškama kada su reforme u pitanju

U Sarajevu je završen seminar pod nazivom „Kolektivno pregovaranje: svrha, metode, tehnike“ u organizaciji Centra civilnih incijativa. Radionica je za cilj imala da polaznicima objasni i približi teoriju kolektivnog pregovaranja. Svoje učešće na radionici su uzeli predstavnici Udruženja sindikata i Udruženja poslodavaca iz Federacije BiH, a predavači su bili relevantni holandski stručnjaci i treneri iz ove oblasti Jan Willem van den Braak i Meindert van der Berg ispred holandske Organizacije poslodavaca i Udruženja Sindikata Holandije koji imaju dugogodišnje iskustvo kada su ove teme u pitanju.

Ovaj seminar je posebno važan ako se uzme u obzir da BiH trenutno prolazi kroz proces reformi koje obuhvataju reforme tržišta rada, penzionog sistema i društvene reforme. Kraljevina Holandija ima dugodišnje iskustvo kada su ove teme u pitanju što je bio povod da razgovaramo sa Njegovom ekselencijom ambasadorom Kraljevine Holnadije u BiH Jurianom Kraakom. 


„Jedan od uslova MMF-a je bio da se modernizuju Zakoni o radu. U skladu sa tim uslovom, značilo je da se moraju prilagoditi i kolektivni ugovori. U Holandiji smo veoma dobri po tim pitanjima i smatrali smo da naše znanje može pomoći i da može imati inspirišući efekat i za Bosni i Hercegovinu. U zemlji iz koje ja dolazim postoji sistem gdje zajedno poslodavci i snidikati rade zajedno na razvijanju takvog zakona, što osigurava da na kraju sve strane mogu biti zadovoljne. Ovaj model pregovaranja je postao svijetski poznat kao „Polder model“, čije ime dolazi iz jednog glagola koji na holandskom jeziku znači pregovarati dok svi ne budu zadovoljni. Na taj način se osigurava da sve strane budu zadovoljne na kraju, što može biti jedna važna lekcija za BiH. Moram reći da ovaj model pregovaranja je nešto što traži mnogo vremena, ali se isto tako pobrine da rezultati budu dobri i da svi budu zadovoljni. Na kraju to znači mnogo manje utrošenog vremena, nego koliko bi trebalo da se stvari popravljaju. Ovaj model je Holandiji osigurao puno razvoja, a malo štrajokva, ako se recimo poredi situacija sa Francuskom“, počinje razgovor Njegova ekselencija ambasador Kraljevine Holandije u BiH Jurian Kraak.

altModel koji sa mnogo uspjeha funkcioniše u Kraljevini Holandiji nije lako, a ni moguće u potpunosti preslikati u BiH.

„Naravno da „Polder model“ nije moguće preslikati u BiH, ali to može biti jedna osonova na kojoj će se voditi pregovori u kojima bi sve strane bile zadovoljne“, dodaje Kraak.

Ispred Bosne i Hercegovine je uvođenje reformi kada je u pitanju Zakon o radu, što predstavlja jedan kompleksan proces.

„Moram jasno naglasiti da modernizacija Zakona o radu će sigurno ukinuti neke beneficije i privilegije, ali će donijeti jedan model koji će osigurati dobar rad i koji mora da bude u skladu sa Međunarodnom organizacijom za rad i Evropskom unijom. Uvjeren sam da će promjene do kojih će doći omogućiti rast ekonomije, poboljšanje poslovne okoline, mogućnosti za investicije i da će samim tim kolektivni ugovori u novom obliku imati pozitivan efekat na kompletnu ekonomiju BiH“, nastavlja Kraak.

Ako se svi ovi parametri uzmu u obzir Ambasada Kraljevine Holandije je ponosna što je mogla da pomogne da se u Srajevu nađu dva stručnjaka kao što su Jan Willem van den Braak i Meindert van der Berg, koji su veterani u pregovorima kada je u pitanju „Polderov model“ i da će sve ono što su prisutni mogli da čuju biti od velike koristi, mišljenja je Kraak.

Seminar u Sarajevu bi mogao da bude dobar reper za organizovanje sličnih događaja u kojima bi inostrani stručnjaci govorili o svojim iskustvima i djelili znanje na različite teme, a što bi koristilo građanima BiH na njihovom putu reformi.

„Takve stvari se zasnivaju na potražnji. Ako Bosna i Hercegovina pita, traži tu vrstu pomoći, Holadnija je spremna da pomogne. Mi nećemo sami dovoditi svoje ljude, nametati stručnjake, ali smo spremni pomoći i odgovoriti na bilo koji zahtjev te vrste. Kraljevini Holandiji je trebalo 40 godina da dođe do nivoa da posjeduje sofisticirani „Polderov model“ pregovora, BiH ne mora da izgubi toliko vremena, jer ima mogućnost da uči od drugih, da uzme dobre stvari koje su adekvatne da se primjene u BiH. I mi smo uvijek raspoloženi da u tom smislu izađemo u susret BiH „, zaključuje Kraak.

Ambasada Kraljevine Holadnije u BiH, aktivno učestvuje i pomaže prviredu BiH. Ta pomoć se ogleda i u spajanju privrednika iz BiH i Holandije, tu su određena i novčana sredstva, ali i stručna pomoć i edukacija koja pomaže da se određeni proizvodi iz BiH nađu na tržištu u Holandiji. Ambasador Kraljevine Holandije u BiH je još jednom pozvao sve one koji su zainteresovani za ovaj vid saradnje i pomoći da se informišu i potraže dodatne informacije.