Forum žena Bratunac: Kamp za mlade regije Birač

Udruženje „Forum žena“ Bratunac organizovanjem Kampa za mlade regije Birač započinje niz aktivnosti usmjerenih na mlade ljude sa područja pet opština ove regije.

Kamp je okupio 30 mladih ljudi uzrasta od 16 do 18 godina, koji su kroz radionice u okviru Kampa organizovanom u dva termina – 8. i 9. septembra u Donjem Zalukoviku (Vlasenica ) i 15. i 16. septembra u Srebrenici imali priliku da usvoje znanja iz različitih oblasti.

Teme koje su obrađene u okviru Kampa:

  • Identiteti
  • Komunikacijske vještine
  • Kultura religija
  • Predrasude i stereotipi

Nakon Kampa određen broj učesnika će imati priliku da usvoji dodatna znanja i vještine za pripremu i vođenje diskusionih radionica, kao i za mentorstvo i koordinaciju istih.

To će biti mladi lideri u zajednicama koji će pripremiti i voditi diskusione radionice u svojim lokalnim zajednicama, kako bi svojim vršnjacima prenijeli stečena znanja i vještine.

Podršku u organizovanju 20 diskusionih radionica (po četiri u svakoj lokalnoj zajednici) mentorima će pružiti učesnici Kampa koji dolaze iz tih zajednica.

Dodatna znanja i vještine za izradu Akcionih planova djelovanja i komunikacije bezbjedonosnih foruma mladih, kao neformalnih omladinskih tijela, mladi sa područja opština Bratunac, Srebrenica, Milići, Zvornik i Vlasenica će dobiti na seminaru za izradu i definisanje Akcionih planova koji će biti organizovan u Bratuncu.

Predstavljanjem izrađenih Akcionih planova relevantnim lokalnim institucijama mladi će imati priliku da na participativan način budu uključeni i pokrenu inicijative za razvoj mira i sigurnosti u svojim zajednicama.