„Dobar dan, regijo“ – Udruženje roditelja i hendikepirane djece i omladine “Leptir” i završnica projekta „Izaberi sport, a ne zavisnost“

Današnju emisiju “Dobar dan, regijo” realizovali smo putem telefonske veze kako bi se pridržali mjera donijetih radi prevencije od pojave korona virusa u našem gradu. Sa našim sagovornicama Marijanom Matić psihologom, Ivanom Jovanović defektologom i Željkom Katanić, predsjednicom Udruženja roditelja i hendikepirane djece i omladine “Leptir” iz Srebrenice smo razgovarali o završnici projekta “Izaberi sport, a ne zavisnost”, koji implementira Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLoad) i UNDP.

“Voljela bih, na samom početku, da kažem nešto više o ciljnoj grupi našeg projekta. Ciljnu grupu činilo je 95 direktnih korisnika,  a to su djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju uzrasta od 10 do 35 godina, djeca i mladi tipičnog razvoja uzrasta od 6 do 18 godina, njihovi roditelji i članovi sportskih klubova koje smo mi posjećivali. Što se tiče broja korisnika, 15 njih su djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju, 20 njih su mladi tipičnog razvoja, 20 roditelja i 40 članova sportskih klubova. Većina djece dolazi iz ruralnih područja gdje je ekonomska i socijalna situacija djece na jako lošem nivou. Neki od roditelja te djece su ili jedno, ili oba nezaposlena, a kod neke djece su jedan ili oba roditelja sa nekim intelektualnim poteškoćama. Projektom je bilo obuhvaćeno i 15 djece sa poteškoćama u razvoju  iz opštine Bratunac iz MZ Fakovići i MZ Tegare. Što se članova sportskih klubova trudili smo se da ta djeca budu istog uzrasta sa djecom koju smo mi dovodili na njihove treninge. Značaj sporta i svjest o bolestima zavisnosti su teme koje su naši korisnici usvajali, kao i ukupno psihofizičko zdravlje svakog čovjeka.”, ističe gospođica Matić.

Ona takođe navodi da je sveukupni cilj njihovog projekta da se izvrši prevencija od bolesti zavisnosti na taj način ukazivanja štetnosti po zdravlje i ukazivanja pozitivnih strana bavljenja sportom, odnosno da se podigne nivo znanja kod ove djece o obje ove teme.

“U oktobru 2019. godine smo počeli sa implementacijom projekta “Izaberi sport, a ne zavisnost”. Navešću koje smo aktivnosti sproveli od oktobra: informativne sastanke sa roditeljima i djecom, obradili smo šest različitih tema koje su obuhvatile alkoholizam, nikotizam, zavisnost od droga, interneta, video igrica i kockanja, održali smo po tri kreativne radionice u svakom mjesecu. Na početku realizacije projekta svi učesnici su popunili test znanja radi uvida o temama koje obrađujemo, a isti test su radili i sada na kraju projekta i možemo reći da se svijest o bolestima zavisnosti promijenila i da su radionice i sve ono što smo im predstavljali urodilo plodom. U područnim školama u Fakovićima  i Tegarama smo dostavili sportsku opremu koja će djeci ostati na korišćenje. Posjetili smo odbojkaški,ckošarkaški i karate klub sa područja opštine Bratunac, dok fudbalski klub nismo stigli posjetiti zbog pojave korona virusa i preduzetih mjera prevencije.”, za UPSMedia radio je rekla gospođa Jovanović, defektolog.

O finalnim aktivnostima projekta Udruženja “Leptir” pročitajte u nastavku, od gospođe Željke Katanić, predsjednice ovog udruženja:

“Sa implementacijom projekta “Izaberi sport, a ne zavisnost” smo, na neki način, prekinuli zbog pojave korona virusa u našoj državi. U tom trenutku nam je ostalo da obradimo dva tematska predavanja iz mjeseca marta i tri tematske radionice u istom mjesecu, kao i sve aktivnosti koje su bile predviđene za mjesec april. Nadali smo se da ćemo te aktivnosti završiti u aprilu na način na koji smo navikli to da radimo. Kako se situacija sa virusom nije mjenjala, našim donatorima smo napisali molbu da projekat privedemo kraju preko on line platforme, što je i dozvoljeno. Bilo je teško organizovati sav potreban materijal da se projekat privede kraju, pošto nisu sva djeca imala pametne telefone i laptope. Na kraju smo uspjeli, slali smo im prezentacije o neobrađenim temama, a djeca su radila testove kako bismo utvrdili jesu li sve usvojili kako treba. Takođe, djeca su na sve teme uradila i kreativne radove i panoe što će čitaoci vašeg portala imati priliku da vide. Za kraj bih još istakla da smo za vrijeme ove situacije djeci redovno dostavljali sav potreban materijal, osvježenja, lijekove i ostale potrepštine kako im ništa ne bi falilo. Zahvalila bih se svima koji su nam pružili podršku pri implementiranju ovog projekta, a naročito članovima tima “Leptir”, ŽOK Bratunac, KK “Miloš Delić”, KK “Bratunac TRB”, FK Bratunac, i naravno djeci i  roditeljima.”

Piše: A.A.