„Dobar dan, regijo“- “Ekonomska i profesionalna ranjivost medija su povećane tokom pandemije”, intervju sa Zlatanom Musićem

U današnjoj emisiji “Dobar dan regijo” razgovarali smo sa Zlatanom Musićem, službenikom za ljudska prava u OSCE Misiji u BIH, a u okviru projekta Medijske slobode. Povod za razgovor je sastanak sa medijima iz zone odgovornosti terenske kancelarije OSCE Misije u Srebrenici, kao i medijima iz Tuzle i Brčkog, a koji je inicirao OSCE u BiH.

DDR: Gospodine Musiću, molim Vas da podijelite s nama Vašu ocjenu uloge medija tokom pandemije, kao i informaciju o aktivnostima OSCE-a.

Zlatan Musić: Tokom cijelog perioda smo pratili rad medija, ali i rad vlasti. Bili smo svjedoci raznih odluka i mjera koje su donesene zbog vanrednog stanja. Pokušali smo da utičemo na donosioce odluka da razmišljaju o tome da je pravo na informisanje i na informaciju osnovno ljudsko pravo i da treba biti zagarantovano. Iako je potpuno razumljivo da se pojedina prava ograniče tokom vanrednog stanja, ali to mora da bude razumno, proporcionalno i vremenski ograničeno. Nažalost, neke od odluka nisu imale taj karakter. Misija OSCE-a u BiH je pokušala da zaštiti medije od takvih odluka na način da smo javno zagovarali da se neke od tih odluka povuku, mislim prije svega na odluke donesene u entitetu Republika Srpska, zatim uredbe sa zakonskom snagom koje su predvidjele kazne za širenje straha, panike i lažnih vijesti na Internetu, budući da su te odluke bile dosta široko napisane. Mi smo se bojali da te odluke predstavljaju rizik za novinare koji su takodje učesnici u širenju informacija putem mreža i portala i nismo bili sigurni da li će te vijesti biti shvaćene kao pokušaj širenja panike i da li će mediji i građani i građanke biti kažnjeni zbog toga. U saradnji sa Uredom za slobodu medija OSCE-a u Beču smo reagovali i podržali napore domaćih nevladinih organizacija koje su djelovale u tom polju i ta se situacija vrlo brzo promjenila. Mediji su odigrali jako veliku ulogu tokom vanrednog stanja, pružali su informacije građanima iz pouzdanih izvora, od stručnih ljudi, prenose mjere izdate od strane epidemiologa, kriznih štabova, relevantnih institucija. Mediji su uradili jako dobar posao, razotkrili neke afere, pratili javne nabavke…Ima još puno prostora za intervencije, poboljšanje i zaštitu, jer je sigunost novinara Misiji OSCE-a i predstavniku za slobodu medija u Beču jedan od top prioriteta. Posebnu pažnju posvećujemo incidentima i sigurnosnim rizicima za rad i slobodu medija.

DDR: Koje su to posebne ranjivosti medijskog sektora koje su došle do izražaja tokom pandemije?

Zlatan Musić: Mediji na lokalnom nivou su najranjiviji, najizloženiji i u najnezavidnijem položaju budući da je tržište medija nerazvijeno, a ima jako puno medija. COVID-19 ima ekonomske posljedice po sektor. Primjetili smo da je puno novinara ostalo bez posla, freelancerima nisu produžavani ugovori, marketinški kolač se dosta smanjio, preduzeća sve više otkazuju ugovore za reklamiranja…Znači, ekonomska ranjivost je uočljiva, kao i pristup informacijama koji je neujednačen. Pristup press konferencijama je u nekim mjestima bio potpuno zabranjen, iako zbog epidemioloških razloga opravdano, ali ne trebamo zaboraviti da su neki krizni štabovi od medija tražili da se pitanja dostavljaju unaprijed, bez mogućnosti postavljanja potpitanja. Postojao je selektivan pristup kada je komuniciranje u pitanju, mada se može reći da su problemi različiti u različitim dijelovima države.

Kako bismo zaista utvrdili efekte pandemije na rad medija u ekonomskom i profesionalnom smislu, ostavljajući političke rizike na stranu, pokrenuli smo niz sastanaka, male fokus grupe sa medijima u različitim dijelovima u BiH gdje Misija OSCE-a ima svoje kancelarije. Prvi takav sastanak je održan sa medijima iz Tuzle, Brčkog, Srebrenice i tu smo došli do nalaza koje sam naveo. Slijede fokus grupe u Mostaru, Sarajevu, Bihaću i u drugim dijelovima države. U naredne dvije sedmice očekujem konkretan nalaz. Takođe se nadam da ćemo zajednički sa učesnicima fokus grupa doći do nekog seta aktivnosti kako bi se prevazišla ekonomska i profesionalna ranjivost koje smo pomenuli.

DDR: Možete li nam reći koja je uloga, po Vašem mišljenu, community media sektora u BiH?

Zlatan Musić: Tretiramo sve medije na isti način, sarađujemo sa javnim emiterima, privatnim sektorom, ali sarađujemo i želimo sarađivati sa community medijima koji su jedan fantastičan koncept kojeg treba podržavati i njegovati kao takvog. Ono što smo dosad radili je bilo u kontekstu praćenja položaja medijskih djelatnika, identifikacije ekonomskih, pravnih, političkih problema sa kojima se medijski sektor suočava, tako da bismo u narednom periodu mogli više da saradjujemo sa predstavnicima community radio sektora kojeg, ponavljam, zaista treba podržati. E sad, koji će to oblik podrške biti, još uvijek ne mogu da kažem, ali naglašavam, ne želimo da pravimo diferencijaciju, želimo da uključimo sve. Community media sektor je jako važan faktor u medijskom pluralističkom smislu kojeg treba da razvija svako demokratsko društvo, jer dolazi do građana na svim nivoima, od lokalnog do državnog.

DDR: Hvala Vam gospodine Musiću za izdvojeno vrijeme i učešće u našoj emisiji!

Zlatan Musić: Hvala Vama za poziv. Nadam se da ćemo zajedno uspjeti da prevaziđemo izazove koji predstoje.

 

Piše: D.J.

 

Biography:

Zlatan Musić holds a master’s degree in public policy with specialization in media, information and communication policy at Central European University in Budapest. He previously worked for media divisions of the EU Special Representative/Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina, and the Balkan Investigative Reporting Network, where he served as the development and communications officer. He served as Press Officer at the OSCE Mission to BIH where he heads the Media Freedom portfolio within the Human Rights Sections. His previous project experience includes designing communication strategies for countering violent extremism, anti-corruption, gender, media freedom and media literacy initiatives.