Djeca iz Bratunca otputovala jutros na more

Djeca iz Bratunca otputovala na moreJU “Centar za socijalni rad” Bratunac u saradnji sa JU Javnim fondom za dječiju zaštitu RS organizovao je ljetovanje za 18 djece sa područja opštine Bratunac.

Radi se o djeci korisnicma dječijeg dodatka uzrasta od šest do 15 godina, djeca sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, hroničnim oboljenjima, djeci iz višečlanih porodica i djeci bez roditeljskog staranja, koja će u pratnji dva vaspitača u periodu od 14. do 23. jula boraviti u Omladinskom hostelu “Užice” u Bečićima.

Odlazak na ljetovanje u Crnu Goru sprovodi se u okviru projekta “Socijalizacija djece RS – 2018”, a osnovni cilj je da se ostvari pozitivan uticaj na razvoj djece, zadovoljavajući njihove razvojne potrebe, realizacijom prilagođenih programskih aktivnosti i stvaranjem pozitivnog, afirmativnog ambijenta u vrijeme boravka u odmaralištu.

Ševko Karić, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Bratunac, Nada Simić, direktorica i Nada Stjepanović, koordinator projektnih aktivnosti ispred Centra za socijalni rad Bratunac ispratili su mališane na put.