Danas su Mladenci

mLADENCIDanas je dan Svetih 40 velikomučenika u Sevastiji, poznat kao Mladenci. Taj dan Pravoslavna crkva praznuje u spomen na 40 rimskih vojnika-mladenaca koji su položili život za Isusa Hrista.

U vrijeme kad je početkom četvrtog vijeka istočnim dijelom Rimskog carstva vladao car Valerije Likinije, koji je svim silama gušio hrišćanstvo, u maloazijskom gradu Sevastiji lokalni komandant Agrikola je pokušao da odvrati od hrišćanstva 40 vojnika, ali nije uspio, pa je obavijestio višu komandu. Ona je poslala izaslanika Lisija, koji je naredio da ih bace u jezero koje se ledilo od hladnoće, a kad ih ni to nije odvratilo od Hrista, javno ih je spalio na lomači.

Praznik Mladenci posvećen je upravo uspomeni na stradanje mladih vojnika koji su položili život za vjeru.

Svi ovi mučenici su bili mladići, pa je naš narod taj dan uzeo kao praznik na koji mladi supružnici (mladenci) u svome domu primaju goste, a ovi im donose poklone i na taj način im pomažu na početku njihovog braka i života u bračnoj zajednici. Ovakav način praznovanja Mladenaca je najprije održavan u gradu, a kasnije ga je prihvatilo i selo.

Ovaj dan obilježavaju bračni parovi koji su se vjenčali poslije 22. marta prethodne godine.

Za ovaj praznik postoje brojni običaji, a jedan od njih, koji je vezan za dan mladenaca jesu mladenčići (kolači) koji se mijese kao uspomena na smrt „Četrdeset mučenika“.

Svim mladencima koji slave želimo srećan praznik.