Danas obilježavamo Dan zaštitne životne sredine

Dan zaštite životne sredine 2018Svjetski dan zaštite životne sredine (ili okoline) je dan koji se obilježava u cijelom svijetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer je tog dana održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Program zaštite je nazvan UNEP. Prijedlog da se proslavlja 5. juni je dala delegacija Jugoslavije i prema nekim izvorima, ovo je postao centralni događaj Ujedinjenih nacija.

U svijetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. U pomenute aktivnosti se jednako uključuje i vladin i nevladin sektor. Pri tome, svake godine za glavno mesto proslave se bira drugi grad. Vlada zemlje koja je domaćin ili grad domaćin u saradnji sa UNEP-om određuju temu događaja. Osim teme, biraju se i slogan i logo koji će biti fokus svih informativnih materijala i promotivnih aktivnosti u vezi sa ovim danom. Ovogodišnji slogan je „Spriječimo zagađivanje plastikom“ i predstavlja poziv svima da se udruže u borbi protiv jednog od najvećih izazova životnom okruženju svih vremena. Tema obilježavanja nas poziva da razmotrimo kako možemo izmijeniti svakodnevne živote, kako bismo umanjili ogroman teret koji, svojim plastičnim otpadom, opterećuje našu prirodu, životinjski i biljni svijet – kao i naše zdravlje. Upotreba proizvoda od plastike ima svoje mnoge dobre i korisne strane, ali izgleda da smo, kao društvo, postali ovisni o upotrebi plastičnih proizvoda namijenjenih za jednokratnu ili kratkotrajnu upotrebu i to ostavlja ozibljne posljedice na naše životno okruženje.