Da li ste znali? More bez obala

Danas počinjemo sa novom rubrikom na našem portalu. U pitanju je rubrika “Da li ste znali?“, u sklopu koje ćemo vam donositi neke malo poznate činjenice iz raznih oblasti.

Najnoviji album grupe Van Gog iz prošle godine nosi naziv “More bez obala“. U prvi mah djeluje kao metafora nečega što ne postoji, ali naredna priča isključuje ovu tvrdnju.

Prva zanimljivost koju vam donosimo u sklopu nove rubrike odnosi se na jedino more koje nema obalu, tj. nije ograničeno kopnenim površinama. U pitanju je Sargaško more, koje predstavlja dio Atlantskog okeana. Ovo more ograničeno je morskim strujama, a ne kopnom kako je to, uglavnom, slučaj. Na zapadu granicu predstavlja Golfska struja, na sjeveru Sjevernoatlantska struja, na istoku Kanarska struja, a na jugu Sjevernoekvatorijalna struja.

Još jedna nevjerovatna zanimljivost za ovo more je vezana za to što njegova geografska pozicija nije uvijek ista, već zavisi od kretanja pomenutih struja, pa i samo more malo “šeta“. Fizički je najbliže obalama Sjeverne Amerike. Sargaško more predstavlja vodenu površinu koja je prilično mirna, zbog toga što u njemu nema struja, pošto ga one ograničavaju i zaokružuju. Kao takvo predstavlja idealno mjesto za jegulje, koje se mrijeste u njemu i more, praktično, predstavlja njihov dom. Pored toga, more je specifično po algama, koje su zaslužne za ime mora.

Foto: wikipedia.org

Piše: M.V.