Da li ste znali? Države koje se prostiru na više kontinenata

U četvrtom nastavku rubrike “Da li ste znali?“ donosimo vam priču o državama čija se teritorija prostire na više od jednog kontinenta.

Zbog specifičnosti zamišljene granice između Evrope i Azije najviše država je upravo “podijeljeno“ između ova dva kontinenta. Ova dva kontinenta jedina i imaju veliku kopnenu granicu. Ona se proteže od sjevera planinom Ural, pa onda istoimenom rijekom do Kaspijskog mora (jezera) i planinskog lanca Kavkaz. Na jugozapadu, granicu čine moreuzi Bosfor i Dardaneli.

Vjerujemo da znate da je Rusija najveća država koja se nalazi u Evropi i Aziji. Površina Rusije je veća od 17 miliona kvadratnih kilometara, što je gotovo duplo više od druge najveće države svijeta, Kanade. Od toga oko jedna trećina se nalazi na evropskom kontinentu, a dvije trećine na azijskom. Važno je istaći da Rusi smatraju da Azija počinje tek od Bajkalskog jezera, koje se nalazi duboko u Sibiru. Rusija ima teritorije i u Beringovom moreuzu u neposrednoj blizini američkog kontinenta.

Uz Rusiju, još nekoliko bivših sovjetskih republika se nalazi na oba kontinenta. Oko 4% teritorije Kazahstana se nalazi zapadno od rijeke Ural, a dijelovi teritorija Gruzije i Azerbejdžana obuhvataju južne padine Kavkaza, pa i te države smatramo evroazijskim.

Uz bivše sovjetske republike i Turska ima teritorije na oba kontinenta. Veći dio Turske je u Aziji, manji u Evropi, dok je najveći grad Istanbul (Carigrad), takođe, na oba kontinenta, ali je on većim dijelom u Evropi.

Zanimljivo je da sve ove države učestvuju u evropskim takmičenjima, kada je u pitanju sport. Uz njih, evropskim federacijama pripada i Izrael, koji se nalazi u Aziji.

Što se tiče drugih kontinenata, između Azije i Afrike se nalazi Egipat. Obuhvata teritoriju koja se velikom većinom nalazi u Africi, a samo dio poluostrva Sinaj koji pripada Egiptu je u Aziji.

Treba istaći da Španija ima svoje teritorije na sjeveru Afrike, a u pitanju su dvije međusobno nepovezane enklave Seuta i Melilja, u sjevernom Maroku, sa nekoliko stotina hiljada stanovnika.

Na zapadnoj hemisferi nalazi se Amerika, koju uglavnom dijelimo na dva kontinenta, Sjevernu i Južnu Ameriku, uz podregiju Srednja Amerika i ostrva u Karipskom moru. Ovdje granice nisu potpuno definisane, a uzima se da je granica Sjeverne i Južne Amerike, zapravo granica Paname i Kolumbije. To znači da Srednja Amerika pripada sjevernoameričkom kontinentu, kao i većina ostrva u Karipskom moru.

Granica između Azije i Australije i Okenaije se, uglavnom, nalazi u morskim površinama, a često se ostrvske teritorije u tom dijelu svijeta smatraju Australazijom. Zanimljivo je da je najudaljenija tačka Evropske unije upravo u ovom dijelu svijeta. To su ostrva Francuske Polinezije, koja su od Pariza udaljena i do 16.000 kilometara. U ovom dijelu svijeta je i najveće francusko ostrvo, Nova Kaledonija. Naravno, Francuska nije jedina država koja ima prekomorske teritorije, tako da recimo Holandija ima nekoliko ostrva (Aruba, Kurasao…) u Karipskom moru, a naravno i Velika Britanija ima svoje prekomorske teritorije u svim dijelovima svijeta, kao i teritorije koje obuhvataju Komonvelt.

Foto: wikipedia.org

Piše: M.V.