Da li je realan broj zaposlenih u BiH?

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je radno sposobno stanovništvo, kojeg ima 2.987.440 (84.60%) podijelila na radnu snagu i ekonomski neaktivno stanovništvo.

Radnu snagu čini 1.362.516 građana.

Tako se radna snaga dijeli na zaposlene i nezaposlene. Prema podacima ove agencije više od milion stanovnika (1.033.884) u Bosni i Hercegovini je zaposleno, dok je 24.12%, odnosno 328.632 nezaposlenio.

U Republici Srpskoj ima 496.882 radno aktivnih i sposobnih za rad od čega je 291.134 muškaraca i 205.748 žena.

S druge strane u Federaciji ima skoro duplo više radne snage, odnosno 835.572, od čega je 507.310 muškaraca, a žena 328.262. 

Možda ovi podaci djeluju nerealno. Obično se pod pojmom „zaposlena osoba“ u svakodnevnom govoru smatra neko ko ima stalni radni odnos ili stalna primanja za svoj rad.

Agencija za statistiku pod pojmom “zaposlene osobe”, između ostalog, podrazumjeva „osobe s navršenih 15 i više godina života koje su u toku referentne sedmice od 23. do 29. septembra 2013. godine obavljale aktivnost barem jedan sat kako bi stekle sredstva za život, odnosno bile plaćene“.

Pod pojmom “zaposlene osobe”, također se podrazumijevaju osobe koje su bile privremeno odsutne s rada (zbog bolesti, godišnjeg odmora, porodiljskog dopusta itd.), a imaju posao na koji će se vratiti i za koji su plaćene kao zaposlenici, samozaposlenici ili u slobodnim zanimanjima, ili koje su radile u porodičnom biznisu i za to nisu bile plaćene. U zaposlene osobe ubrajaju svi zaposlenici, poslodavci, samozaposlenici, neplaćene pomažuće članove domaćinstva, poljoprivrednike na vlastitom imanju, učenike/studente i penzionere koji obavljaju neku aktivnost.

Ipak, koliko god nekima ovaj način izražavanja zaposlenih izgledao netačan, treba znati da je ovakva metodologija korištena i prilikom popisa stanovništva u Srbiji i Hrvatskoj, s tom razlikom što se u susjednim zemljama spominje i plaćanje “u naturi”, dok tog pojma u anketnom listiću za popis stanovništva u BiH nije bilo.

U BiH više od 50% neaktivnog stanovništva

Izuzetno veliki broj je ekonomski neaktivnog stanovništva, odnosno učenika starijih od 15 godina, studentata, penzionera, domaćica, nesposobnih za rad i ostalih. Njih ukupno ima 1.624.924, što čini 54,39 posto radno sposobnih ljudi.

Ekonomski neaktivnih u Republici Srpskoj ima 357.851, tj. 222.884 muškaraca i 334.967 žena. Onih koji su ekonomski ima znatno više u Federaciji tačnije 1.026.700. U FBiH Čak 61.28% ekonomski neaktivnih čine žene i njih je 629.160, dok je neaktivnih muškaraca 397.540.

U Distriktu Brčko ima 30.062 radno sposobnih, od čega je nezaposleno 7.580, te 40.373 ekonomski neaktivnog stanovništva.

izvor:

mondo.ba