Centar za stres i traumu Srebrenica: Kako zajedničkim radom ublažiti posljedice stresa

Danas je u Domu zdravlja Srebrenica – Centar za mentalno zdravlje održan okrugli sto na temu „Značaj saradnje i multidisciplinarnosti u prevenciji i ublažavanju posljedica stresa i traume“.

Učesnici sastanka bili su predstavnici lokalnih institucija koji se bave srodnim aktivnostima, stručnjaci humanističkih zanimanja, kao i predstavnici Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta u Bijeljini, koji već duži niz godina rade na zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja mladih.

„Ovaj sastanak održavamo u cilju uspostavljanja saradnje između predstavnika lokalnih institucija i nevladinih organizacija, razmjene iskustava i ukazivanje na potrebe ljudi koji su bili izloženi ili trpe stres i posljedice traume, a sve to u cilju njihovog što efikasnijeg prevazilaženja i očuvanja mentalnog zdravlja“, istakao je Ivan Kuč, predsjednik UG „Centar za stres i traumu“.

Ova prilika iskorištena je za predstavljanje misije novootvorenog Centra za stres i traumu u Srebrenici, kao primjera nastojanja angažovanja raspoloživih kadrovskih kapaciteta u borbi protiv stresa i ublažavanja simptoma traume.

Misija novoosnovanog udruženja je unapređenje psihološkog zdravlja, kvaliteta života i socijalnog uključivanja stanovništva, sa posebnim akcentom na osobe koje su žrtve stresa, torture, traume i kršenja ljudskih prava te onih koji su društveno marginalizovani ili u riziku od marginalizacije.

Neke od tema koje su obrađene na sastanku su: Izazovi i potrebe Centra za stres i traumu u Srebrenici (predavači: psiholog Ivan Kuč i neuropsihijatar dr Stoja Stijepić), Međuinstitucionalna koordinacija (govorila direktorica Doma zdravlja Srebrenica Vesna Jovanović, dipl. defektolog), Okupaciona terapija i upravljanje stresom (predavač: radni terapeut Predrag Petrović) i Prikaz slučaja kroz forum-teatar (predavači: predstavnici Psihološkog savjetovališta za mlade Bijeljina).