Bratunac: “Promocija proizvodnje zdrave hrane i turističkih potencijala Bratunca”

BratunacUŽ Priroda u partnerstvu sa UŽ Maja i DOO Malina, uz podršku Opštine Bratunac, održaće zborove korisnika vode izgrađenih sistema za navodnjavanje kroz projekat “Promocija proizvodnje zdrave hrane i turističkih potencijala Bratunca”.

Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu– ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Zborovi će biti organizovani u cilju upoznavanja korisnika vode sa projektom, kao i tehničko-tehnološkim mogućnostima sistema za navodnjavanje koji su postavljeni u okviru projekta Svjetske banke na 26 lokacija na području opštine Bratunac. Ispred svakog sistema će biti odabrani predstavnici korisnika vode koji će dalje biti odgovorni za pravilno i pravedno upravljanje sistemom i vodom iz vodozahvata u skladu sa potrebama korisnika i sprečavanju zloupotreba.

Takođe će biti odabrano po 5 predstavnika koji će biti koordinatori neformalnog udruženja korisnika vode koji će biti odgovorni za priključenje korisnika na sistem i za prikupljanje naknade za korištenje vode.

Zborovi će biti održani u vremenskom periodu oktobar-novembar 2018. Tačan vremenski raspored održavanja zborova će biti objavljen na web stranici Opštine Bratunac i na plakatima na oglasnim tablama u mjesnim zajednicama.

Kontakt informacije:

Željana Pjevalica, UŽ Priroda

056 410 662
065 414 801

priroda@teol.net