Bratunac: OŠ „Vuk Karadžić“ i OŠ „Branko Radičević“ vrše upis prvačića

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ i Osnovna škola „Branko Radičević“ Bratunac vrše upis djece u prvi razred za školsku 2018/2019. godinu.

OŠ „Branko Radičević“ Bratunac: Upis i ljekarski pregled obavljaće se u prostorijama centralne škole 10. i 11. aprila (utorak i srijeda) 2018. godine u periodu od 8 do 13 časova. Prvi dan upisa upisuju se djeca čije prezime počinje slovima od A do M, a drugi dan djeca čije prezime počinje slovima od N do Š.

OŠ „Vuk Karadžić“ Bratunac: Upis i ljekarski pregled vršiće se u centralnoj školi 12. i 13. aprila (u četvrtak i petak), u periodu od 8 do 13 sati.

U prvi razred se upisuju djeca koja zaključno sa 31. avgustom navršavaju šest godina života i starija.

Na zahtjev roditelja i rješenjem komisije, mogu se upisati i djeca koja će šest godina navršiti do 31. decembra 2018. godine.

U prvi razred može biti upisano i dijete koje ima više od šest godina, a koje do sada iz nekih razloga nije bilo upisano.

Roditelji prilikom upisa obavezno treba da ponesu: zdravstvenu knjižicu djeteta i izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija).