Ayman Abulaban održao predavanje o zaštiti dječijih prava u izbjegličkoj krizi

Predstavnik UNICEF-a za BiH Ayman Abulaban održao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predavanje i razgovor sa studenticama i studentima na temu “UNICEF i djeca u pokretu na Zapadnom Balkanu”. Abulaban je govorio o izbjegličkoj krizi i zaštiti dječijih prava koja se u takvoj situaciji često krše, te načinima na koje je UNICEF odgovorio na krizu štiteći djecu i njihova prava, izvještavajući o pravima djeteta i podizanju svijesti o važnosti provedbe Konvencije o pravima djeteta koju su usvojile sve zemlje i koju su u svim situacijama dužne da provode.

“I sami ste iz zemlje koja je imala iskustvo izbjeglištva i na ovaj ili onaj način ste s tim povezani, tako da vjerujem kako bolje shvatate i sve ono kroz šta prolaze ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove i upute se na ‘put života’ tokom kojeg su išli pješice, uautobusima, vozovima i na druge načine, često izloženi iskorištavanju od strane krijumčara i onih koji su željeli da se okoriste njihovom teškom situacijom”, kazao je na početku predavanja Abulaban dodajući da je zadaća UNICEF-a bila da tokom tog puta prava djece na edukaciju, zdravlje, zaštitu kao i druga prava budu zaštićena. Opširnije čitajte na www.zasvakodijete.ba

“Oko 100.000 djece iskoristilo je stadardni paket podrške na punktovima za podršku u zemljama tranzita, 30.000 djece imalo je pristup centrima za mame i bebe, 54. 000 djece zaštićeno je od vremenskih nepogoda i ekstremnih vremenskih prilika uz asistenciju u zdravstvenim i higijenskim potrepštinama uz podršku od po 150 radnika na terenu u četiri zemlje tranzita koji su obučeni standardima dječije zaštite”, kazao je Abulaban.

 “Djeca su posebno ranjiva kada su u pokretu i svaka zemlja je dužna da u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta ali i konvencijama koja tretiraju prava izbjeglica osigura ispunjavanje svih prava za djecu u pokretu. UNICEF podržava države u ispunjavanju njihovih obaveza u ovoj oblasti, izbjeglička kriza je produžena i svi donosioci odluka moraju unaprijediti napore da upotpunosti zaštite djecu u pokretu”, potcrtao je Abulaban.

Tekst pruzet sa www.zasvakodijete.ba