Akcija „Budi vidljiv, ne budi figura“ do 28. februara

Budi vodljiv ne budi figuraAMS RS i AMD u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske provode preventivnu aktivnost pod nazivom „BUDI VIDLjIV, NE BUDI FIGURA“ u periodu od 15. do 28. februara 2018. godine.

U saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj u 2017. godini smrtno je stradalo 25 pješaka. Većina nezgoda dogodila se u noćnim uslovima odvijanja saobraćaja, van naselja, na otvorenom i neosvijetljenom dijelu puta.

„Provođenje aktivnosti ‘Budi vidljiv, ne budi figura’ ima za cilj povećanje bezbjednosti pješaka u saobraćaju. Tokom trajanja navedene aktivnosti pješacima ćemo ukazivati na opasnosti kojima su izloženi prilikom kretanja kolovozom puta u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti.

Takođe, podsjetićemo pješake na njihovu obavezu upotrebe svjetloodbojnog prsluka i drugih sredstava za osvjetljavanje pješaka, kada se kreću kolovozom puta van naselja, noću i u uslovima smanjene vidljivosti, kao i na poštivanje pravila saobraćaja kojaBudi vidljiv ne budi figura se odnose na kretanje pješaka. Očekuje se promjena stavova i ponašanja pješaka, te veća upotreba sredstava za njihovo osvjetljavanje.

Uticaćemo i na vozače, kako bi smanjili brzinu kretanja i kretali se sa povećanom opreznošću na dionicama puteva i zonama gdje se može očekivati povećano kretanje pješaka. Vozačima ćemo ukazivati i na značaj ispravnosti i čistoće uređaja za osvjetljavanje puta na vozilu kako bi mogli na vrijeme uočiti pješake u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti.

Takođe pokušaćemo ukazati vozačima i licima koja se prevoze u vozilu na potrebu korištenja svjetloodbojnog prsluka prilikom napuštanja vozila na javnom putu. Poruku ‘Budi vidljiv, ne budi figura’ prenosiće se do pješaka pisanim materijalima (leci,plakati), radio džinglom i drugim sredstvima informisanja“, navodi se u saopštenju AMS RS i AMD „Srebrenica“ Bratunac.