Setovi makaza za voćarstvo za 16 korisnika

U Srebrenici su uručene potvrde o uspješnom pohadjanju obuke „Integralna proizvodnja maline“, kao i setovi makaza za voćarstvo koji će polaznicima ove obuke biti od koristi u praktičnoj realizaciji stečenih znanja. Obuka „Integralna proizvodnja maline“ realizovana je prethodnih mjesec dana a obuku je uspješno pohadjalo 16 korisnika. 


Rade Gavrić, iz bratunačkog sela Kravica, je među polaznicima koji su uspješno završili ovu obuku. On posjeduje parcelu od dva dunuma pod malinom a planira i proširenje za još jedan dunum.

“Ova obuka je dobro dosla meni i mojoj porodici, prije svega jer sam naučio mnogo toga, što do sada nisam znao. Za ovih mjesec dana naučio sam čim treba da se pršće malina, kako treba da se obradjuje, kako neke stvari treba da se rade”, istakao je Rade Gavrić.

Zoran Vuksić, još jedan od polaznika obuke ističe da će odmah početi sa primjenom znanja stečenih na ovoj obuci.

“Ova obuka je značajna jer smo naučili mnogo o zaštiti maline i samom procesu proizvodnje. Ja sam veoma zadovoljan obukom i predavačem a nadam se da su i ostali učesnici”, kaže Zoran Vuksić.

Poljoprivredna djelatnost, posebno malinarstvo, predstavlja jednu od glavnih privrednih aktivnosti kojima se bavi stanovništvo u srednjem Podrinju, zbog čega svaka edukacija na ovu temu ima poseban značaj.

„Koncept integralne proizvodnje maline kao tema obuke izabran je upravo iz razloga jer je to trend u svijetu. Moramo se pored visokih prinosa i velikih zarada boriti i za očuvanje životne sredine, vode, zemljišta i vazduha jer je to resurs koji koristimo i u svakodnevnom životu. Integralna proizvodnja maline jeste koncept koji uključuje sve one mjere zaštite, ishrane, agrotehnike koji smanjuju upotrebu hemijskih preparata, djubriva i pesticida a s druge strane ne utiču na prinos i kvalitet proizvoda“, o samom procesu integralne proizvodnje i njenom značaju rekao je Aleksandar Stević, predavač na ovoj obuci.

Ova obuka je realizovana u okviru projekta Udruženja „Prijatelji Srebrenice“ a uz podršku Fondacije Piter van Bastian.

„Radi se o projektu „Podrška mladim preduzetnicima u opštinama Srebrenica, Bratunac, Milići i Vlasenica“. Osim ove obuke u okviru projekta podržali smo i start-up-ove predstavljene na sajmovima poslovnih ideja održanih u tri navrata u toku prethodne godine“, ističe Dragana Jovanović, predsjednica udruženja “Prijatelji Srebrenice”.

I organizatori i polaznici se slažu u zaključku da ovakvih obuka treba da bude više u narednom periodu.