Pripremite traktor za zimu

priprema-za-zimu_traktorVrijeme je kad se obavljaju pripreme za zimsku sjetvu i sjetveni radovi, no ubrzo će se temperature spustiti ispod 0°C. Ponekad nas iznenadi i snijeg, a ovisno o dužini i intenzitetu zime i vrlo niske temperature. Radovi na poljoprivrednim imanjima ne prestaju ni tada, no da li pripremimo traktor za takav period? Pripremite svoje vozilo za zimu na vrijeme tako da provjerite nekoliko ključnih stvari na njima.

Često se iznenadimo kada ga zimi ne možemo pokrenuti. Iznenađenje je još veće ako na vrijeme ne zamijenimo rashladnu tekućinu ili se za vrijeme susnježice zamrznu dize za pranje vjetrobranskog stakla. Pripremu valja obaviti već sada. Savjet je da tekućinu u akumulatoru treba nadoliti da bude bar 1 cm iznad ćelija ili do graničnika u akumulatoru. Izvršiti punjenje akumulatora (minimalno 12, a najbolje 18 sati). Struja punjenja može iznositi i oko 1/10 kapaciteta akumulatora. Provjeriti gustoću elektrolita u akumulatoru nakon punjenja. Ako je elektrolit preslab treba razmisliti o kupovini novog akumulatora.

Vrijeme je za zamjenu rashladne tekućine

Nerijetko nam se desi da temperature padnu „debelo“ ispod nule, a nismo zamijenili rashladnu tekućinu. Vrijeme za zamjenu je upravo sada. Ispustite vodu iz hladnjaka i zamijenite je antifrizom. Koncentrati antifriza se miješaju s vodom u određenim omjerima. Upute su priložene na ambalaži. Ne treba ići na temperature ispod -25°C, jer u našim krajevima temperatura ne pada na te vrijednosti. Ukoliko imate antifriz u hladnjaku, provjerite njegovu gustoću (temperaturu smrzavanja) i po potrebi dolijte koncentrat. Pazite na vrstu antifriza koji dolijevate. Ne mogu se miješati bilo koje vrste antifriza. Najbolje je da ulijevate istu vrstu koja je u hladnjaku.

Kako bi preglednost bila bolja, u zimskom se periodu voda za pranje stakla mora zamijeniti tekućinom na bazi alkohola. Ona se neće smrzavati na diznama i vjetrobranskom staklu i otapaće tanje slojeve snijega i leda. Tekućine za pranje vjetrobranskog stakla potražite u trgovinama. U pravilu su obojene plavo i sadrže propanol.