Pomoć poljoprivrednicama

Udruženje žena “MAJA“ Kravica organizovalo je okrugli sto sa temom “Pokretanje ženskog aktivizma –jačanje žena poljoprivrednica u ruralnim području opštine Bratunac“.  Na sastanku su promovisane dobre prakse 5 žena, uspješnih poljoprivrednih preduzetnica kao i napravljena “Agenda”  za žene poljoprivrednice iz ruralnog područja. Današnjem okruglom stolu prethodio je sastanak početkom marta na kom su prisustvovale 22 žene i iznosile problem s kojim se susreću u svojim poslovima, na osnovu kojih je nastala “Agenda”. Šest učesnica današnjeg okruglog stola volonterski će pomagati ženama koje se opredijele za bavljenje poljoprivredom, prije svega davanjem korisnih savjeta i prenošenjem stečenih iskustava.

Jedna od govornica na okruglom stolu bila je Marija Milovanović koja je govorila o problemima s kojim se susreću žene pri bavljenju malinarstvom. Kaže da su se poljoprivrednice najviše žalile na nedostatak sadnog materijala, neupućenost u pravilnu upotrebu zaštitnih sredstava i različite preporuke agronoma.

“Potrebno je napraviti interesne grupe koje će činiti grupe za podršku malinarstvu, grupa za savjetodavnu podršku i grupu otkupljivača koji će vršiti kontrolu upotrebe zaštitnih sredstava i higijene u otkupu i na taj način će biti riješen veći dio problema s kojim se najčešće susreću poljoprivrednice u oblasti malinarstva”, jasna je Marija Milovanović, poljoprivredni inžinjer.

Mljekarstvo je jedna od grana poljoprivrede koja je među najzastupljenijim na našim prostorima. Poljoprivrednice su istakle da im nedostaje podrška na lokalnom nivou i da im je najveći problem to što im kasni isplata državnih premija.

“Neophodno je uticati na lokalnu vlast da u narednom planiranju budžeta predvidi podršku u mljekarstvu i da se istraže mogućnosti prerade i plasmana mlječnih proizvoda na tržistu”, rekla je Katarina Petrović koja se godinama bavi mljekarstvom.

Ova inicijativa podržana je od Fonadacije za osnaživanje žena Bosna i Hercegovina.