Opština Bratunac dodjeljuje plastenike

Opština Bratunac u saradnji sa „UNDP“-om kroz projekat „Kupujmo lokalno“ pomaže zainteresovane korisnike za prozvodnju povrća na površini od 100 m2. Kroz projekat će korisnici, uz vlastito učešće u iznosu od 380,00 KM, dobiti bespovratnu pomoć za prvu godinu proizvodnje, što uključuje plastenike sa sistemom za navodnjavanje, sadnice povrća i stručna predavanja.

Od korisnika se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, stabilan izvor vode, da vrše obradu zemljišta i provode sve agrotehničke mjere, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi.

Korisnici koji budu zadovoljili uslove konkursa će potpisati ugovor sa Opštinom Bratunac.

Nakon završetka javnog konkursa, 9 korisnika će imati priliku da počne sa platseničkom proizvodnjom povrća.

Pravo prijave na konkurs imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa područja opštine Bratunac.

Obrasci zahtjeva i izjave mogu se preuzetu u Šalter sali Opštine Bratunac ili na web stranici Opštine Bratunac www.opstinabratunac.com.

Prijave sa priloženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom „Komisiji za dodjelu plastenika“ podnose se u Šalter sali Opštine Bratunac, a krajnji rok je 1. April 2016. godine do 15 časova.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u zgradi Opštine u kancelariji br. 27, kao i na kontakt telefon 056/420-370 i web stranici Opštine Bratunac www.opstinabratunac.com.

Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom prijave na Javni poziv su:

1.     Zahtjev,

2.     Kopija lične karte,

3.     Kućna lista,

4.     Potvrda sa Biroa (ukoliko je lice koje konkuriše nezaposleno),

5.     Potvrda iz APIF-a,

6.     Ovjerena izjava da će korisnik obezbijediti učešće u projektu od 380,00 KM,

7.     Ovjerena izjava da korsinik neće otuđiti plastenik u roku od 5 godina,

8.     Ovjerena izjava spremnosti potpisivanja ugovora sa otkupljivačem.