ULAZIMO U SVIJET PREDUZETNIŠTVA SA PUNO ENTUZIJAZMA

Kako da uđu u preduzetnički svijet, ali i još važnije, kako da se u njemu pozicioniraju, početnicima u biznisu pomažu implementatori projekta „Ekonomsko osnaživanje mladih“. U okviru projekta, preduzetnici stiču korisna znanja koja će im omogućiti da pronađu pravi smijer na putu uspjeha u preduzetništvu.

Biznis model Canvas omogućava da se poslovni model razvije, dizajnira i testira, a upravo je taj model predstavljen mladih preduzetnicima u Biznis centru u Srebrenici, koji su imali treću radionicu u okviru navedenog projekta. Polaznici ističu da su radionice korisne, prepune interakcije koja omogućava da se razriješe sve nedoumice.

„Mislim da je najveći problem startup-a to što ne osmisle biznis plan i što ne razviju ideju do kraja. Svako ko pokušava da bude preduzetnik mora ići preko provjerenih biznis modela, to će sigurno pomoći, naravno uz dobar biznis plan“, rekla je Dženeta Nalić, polaznica obuke.

Implementatori projekta i mentori startup-ima su zadovoljni anganžmanom polaznika i ističu da se već na početku vidi entuzijazam i želja koju preduzetnici imaju, što će se, svakako, pozitivno odraziti na njihov dalji rad.

„Danas je održana treća radionica u ciklusu radionica koje su namijenjene statup kompanijama. Mi smo zadovoljni aktivnošću korisnika jer mnogo aktivnije učestvuju u radionicama i pokazali su veliki interes i motivaciju da razviju svoje biznis ideje i postavljaju korisna pitanja. Vjerujemo da će mnogi uspjeti da pokrenu svoj biznis“, rekla je Semina Husomanović, koordinator projekta ispred kompanije „Posao.ba“.

Projekat Ekonomsko osnaživanje mladih implementira kompanija Posao.ba (Kolektiv), u saradnji s udruženjem Prijatelji Srebrenice i Opštinom Srebrenica, te uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.